Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det 2015

– Publicerad den 22 januari 2015

Jag har nu varit rektor för LTH i tre veckor och det är väl dags att börja den blogg många uppmanat mig att ha. Som prefekt på EIT lyckades jag undkomma genom att skapa en bokblogg. Nu känns det dock som om jag får ta tjuren vid hornen, speciellt som Lunds universitets Rektor Torbjörn von Schantz började starkt den första januari och har hunnit med flera inlägg sen dess! Det inlägg Torbjörn postade den 19 januari handlade om hans första Rektors ledningsråd och jag kan bara hålla med om den goda stämning som genomsyrade mötet. Jag vill också understryka att jag står bakom uttalandet ”Inom ledningsrådet är vi helt överens om vikten av att “hålla linjen” i besluts-och ansvarsfördelningen.” och att jag kommer att ha samma princip vid LTH.

Igår avtackades Anders Axelsson efter sina sju år som rektor för LTH, vilket också kan kännas som ett avstamp. Anders och jag har haft en mycket bra överlämning som fortsätter i och med att Anders lovat ställa upp med information och råd när jag så önskar. Min första blogg blir en bearbetning av det tal jag höll för att framföra ledningens visioner för LTH. Så här kommer det:

LTH är fantastiskt och jag är hedrad att ha fått ynnesten att leda denna organisation även om jag ännu inte till fullo förstår vad jag gett mig in på. Kanske lika bra det för då hade jag kanske inte gett mig i kast med uppdraget.

I mångt och mycket går det bra för Lunds Tekniska Högskola; bra söktryck, mycket forskningsbidrag . . . Men i mina ögon utnyttjar vi inte vår potential till fullo. Vi kan vässa våra utbildningar! För detta krävs en ökad samverkan mellan lärare, administration och studenter så att vi alla jobbar tillsammans och drar åt samma håll. Vi skall få bort det vi och dom-tänkande som trots allt finns på många ställen. Vi skall försöka riva de mentala barriärerna. Ett sätt är att öka förståelsen för våra olika förutsättningar. Låt oss jobba på det!

Forskningen går på många håll mycket bra men vet andra på LTH, LU och resten av samhället om det? När jag under november-december gick runt till alla prefekter såg jag hur fantastiskt mycket spännande det finns som jag inte hade en aning om. Som ett resultat av min rundvandring har samarbete redan diskuterats mellan EIT och Maskinteknologi. Låt oss bättre utnyttja denna oerhörda potential för framtida forskningssamarbeten. Vi skall också bli bättre på att visa upp all den fascinerande forskning och de innovationer och företag den lett till för resten av samhället!

Den sista tidens skriverier har inte gett allmänheten en positiv bild av Lunds universitet. Vi behöver ge den andra bilden; allt det fantastiska arbete som görs inom både utbildning och forskning. Och detta gör vi tillsammans!

Vi har naturligtvis stora utmaningar framöver. Mest akut är finansieringen av grundutbildningen. Utbildningen är i mina ögon vårt viktigaste samhällsuppdrag och det som betyder mest för Sveriges och LTHs framtid. Vi i ledningen kommer att engagera oss kraftfullt för att lösa detta.

Det finns en oerhörd potential, inte minst med de stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Det finns inte många platser i världen som kan stoltsera med något sådant. Låt oss se till att LU och LTH är med på banan och att vi drar nytta av det!

Jag och LTHs ledning ser framemot att jobba med er för LTHs och LUs framtid.

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS. Titeln är en litterär anspelning för er som undrar.