Hoppa till huvudinnehåll

LTH står starkt!

Under den senaste tiden har det diskuterats i sociala medier och annorstädes hur det ser ut med LTHs grundutbildning. Jag kan lugna er: LTHs grundutbildning håller hög kvalité och vi kommer att se till att det fortsätter så!

– Publicerad den 27 mars 2015

Utbildningen är gediget förankrad i den mycket starka forskningsmiljön vid LTH. Denna forskningsöverbyggnad är i mina ögon en väsentlig del i att skapa och vidmakthålla utbildningar av hög kvalité som följer med vad som händer i teknikutvecklingen. En viktig del i kvalitetsarbetet är den högskolepedagogiska verksamheten som utvecklar våra lärare och undervisningsformer.

Detta arbete går under namnet genombrottet (ett namn med viss historia i Lund) och har uppmärksammats och berömts på många platser, såväl nationellt som internationellt. Sist men inte minst vill jag lyfta fram att LTH är en del av Lunds universitet, Sveriges största och bredaste universitet med alla de fördelar detta ger i form av diversitet och mötesplatser.

Varför då denna diskussion? Under senare år har LTH haft en stor överproduktion inom grundutbildningen, dvs vi har utbildat fler studenter än vi har fått betalt för. Det finns många orsaker till detta där den främsta är att civilingenjörsutbildningen utökades från 4.5 till 5 år utan att det tillsköts extra medel. LTH har även haft ett bra söktryck, samhället har skrikit efter fler ingenjörer och LTH har levererat!

Överproduktionen har inneburit att LTH har använt sitt myndighetskapital, dvs sparade medel, för att ersätta institutionerna för den undervisning de genomfört. Detta har inneburit att LTHs ekonomi inte varit i balans, utgifterna har överskridit intäkterna. Därför har LTH under några år jobbat för att minska överproduktionen samtidigt som vi har lobbat för att få fler utbildningsplatser då behovet av ingenjörer och arkitekter under kommande år är stort. Än så länge till ringa nytta!

Institutionerna har varit tvungna att se över hur de arbetar: hur mycket salsundervisning skall vi ge och finns det andra alternativ. Ger mer salsbunden undervisning alltid högre kvalité? Man behöver även tid för reflektion och eget arbete. Ett exempel är laborationer som är en dyr undervisningsform vi månar om på LTH. Dock vet vi att förberedda studenter tillgodogör sig labbarna på ett helt annat sätt. Min åsikt är att med bättre och tydligare förberedelser kan laborationstiden kortas och på samma gång ge ett förbättrat resultat.

Hur kan vi utnyttja nya hjälpmedel och nya kanaler? Ett lysande exempel är hur Jonas Månsson, universitetslektor i matematik, utnyttjat bland annat Youtube för att hjälpa studenterna. Vid professors installationen den 13 mars tilldelades Jonas studenternas pris för utmärkta lärarinsatser. Kolla på webben! Detta är bara ett exempel på de utmärkta lärarinsatser som görs vid LTH.

Ekonomin är ansträngd om än inte i kris. Vi tilldelas ca 500 miljoner kronor varje år i statsmedel vilket är en betydande summa. För att komplettera redan vidtagna åtgärder har jag initierat en utredning av vår grundutbildningsstruktur under ledning av prorektor Annika Mårtensson. Detta för att se över om vi kan göra våra utbildningar mer kostnadseffektiva samtidigt som vi kvalitetssäkrar. Den nuvarande strukturen har funnits under ganska många år och det är dags att se om vi inte kan ta nya grepp. Samtidigt pågår arbetet med utvärdering och uppföljning av kvalitén på våra program och kurser. Det finns alltid möjlighet att bli bättre!

I mina ögon har LTH några av landets bästa utbildningar och jag ser med tillförsikt på framtiden. Tillsammans kommer vi att bygga LTH ännu starkare!