Hoppa till huvudinnehåll

Världsvattendag med nytt reningsexperiment

– Publicerad den 22 mars 2011

I dag på FN:s världsvattendag invigdes ett nytt vattenreningsexperiment på Vattenhallen Science Center LTH. Genom experimentstationen ska besökare få en inblick i hur vattenreningsprocessen går till. Experimentet består av en modell av ett ytvattenreningsverk och har kommit till i samarbete med det kommunägda bolaget Sydvatten.

– Detta ska lära hur skolbarn och andra som experimenterar hur viktigt vatten är och att det krävs en hel del för att rena vattnet, säger Mats Helmfrid, Lunds kommunstyrelseordförande och styrelseledamot i Sydvatten.

Städers vatten är temat för världsvattendagen och målet är att uppmärksamma hur städernas vattensystem påverkas av befolkningstillväxt, industrialisering, klimatförändringar, konflikter och naturkatastrofer.

Lunds kommun får sitt dricksvatten från Vombsjön. Från och med nästa vecka kommer vattnet även från sjön Bolmen, genom att den åtta mil långa dricksvattentunnel som varit avstängd under nästan två år åter öppnas.

Invigningen förrättades av Mats Helmfrid samt Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära på LTH och Sydvattens forskningschef. Till sin hjälp hade de elever från Gunnesboskolans årskurs 9.

Anders Frick