Hoppa till huvudinnehåll

100 dagar!

– Publicerad den 15 april 2015

Nu har det gått 100 dagar för den nya ledningen på LTH, tillika för LUs ledning. Det har varit intressanta, stimulerande och hektiska dagar. Det roligaste har varit att besöka olika avdelningar och institutioner och se det otroliga engagemang som finns, detta gäller alla delar av LTH.  Det finns så många fantastiskt spännande saker som jag pratat om tidigare och det finns en oerhörd kraft i organisationen. Detta gäller naturligtvis även den kraft vi har i våra studenter och i TLTH.

Men det har funnits stunder fyllda av frustration och en känsla av otillräcklighet. Frustration att det ibland är så svårt att förändra och komma till skott, men det är väl min något otåliga natur. Dock kan det ju ibland vara en styrka att vi tar det lite lugnt och inte hastar iväg. Otillräckligheten är ju främst att få tiden att räcka till och att man begriper de kunskapsluckor man har vad det gäller LTHs verksamhet. Men förhoppningsvis skall vi råda bot på det. Om jag inte besökt just er tar jag gärna emot en inbjudan!

Vad har vi då gjort? Det första var att sjösätta den arbetsgrupp som skall titta över vår grundutbildningsstruktur under ledning av prorektor Annika Mårtensson. De jobbar på för fullt och skall lämna ett förslag i maj som då skall ut på remiss. Prefekterna är kontinuerligt uppdaterade över arbetet så att det är någorlunda förankrat. Vi har även initierat en liknande grupp som skall se över LTHs forskningsorganisation under ledning av vicerektor för forskning Erik Swietlicki. Vi anser att LTH behöver en ny organisation som bättre säkerställer våra behov till strategiskt tänkande. Jag är övertygad att vi kommer att förändra till det bättre.

Men när vi har lanserat den nya organisationen är det dags för implementering. Kommande från ett forskningsområde där vi bygger integrerade kretsar vet jag att simuleringar i till exempel MATLAB inte är en slutgiltig implementering. Verkligheten har en tendens att ställa till det. Så det blir dags att sluta torrsimma och hoppa i vattnet!

Det är här vi behöver använda kraften i organisationen. Ni vet vad som funkar bra och var vi behöver förändra rutinerna för att bli mer effektiva. Detta gäller både inom våra kärnverksamheter såväl som inom administrationen. Fundera över hur vi kan bli bättre, diskutera med dina kollegor och kom med förslag. I detta inkluderar jag naturligtvis även studenter men även alumner. Det är ni som kan verksamheten! 

Fråga inte vad LTH kan göra för dig, fråga vad du kan göra för LTH.

Viktor Öwall
Rektor LTH