Forskarutbildning - utbildning på forskarnivå

Efter avlagd grundexamen finns som alternativ till anställning inom näringsliv eller övriga samhället möjlighet att söka sig till utbildning på forskarnivå inom LTH. Även efter en tids industrikarriär eller i kombination med en sådan kan man bedriva forskarstudier antingen som anställd doktorand eller som industridoktorand. Med de ökande krav på kvalificerad kompetens som uppstår i den allt skarpare internationella konkurrensen blir forskarutbildade mer attraktiva, särskilt för den mest kunskapsintensiva delen av näringslivet t.ex. läkemedels- och konsultföretag. Likaledes utgör en karriär inom Akademin, såväl inom landet som internationellt, en spännande utmaning.

Antagningen till forskarutbildning har som mål att rekrytera de studenter som kan bedömas att bäst tillgodogöra sig sådana studier. Studierna är krävande men upplevs samtidigt ofta mycket stimulerande och berikande.

Under senare år har utbildning på forskarnivå vid LTH utvecklats och moderniserats för att ännu bättre uppfylla dagens krav. Inom ramen för LTH:s forskarutbildning, erhålls både djupa och breda kunskaper inom aktuellt område. Dessutom ges under studierna möjligheter att arbeta med projektledning samt att utveckla sin pedagogiska förmåga och ledaregenskaper i vid mening. Vidare bör man under sin utbildning ges möjlighet att skaffa sig internationell erfarenhet genom t.ex presentation av sina resultat vid internationella konferenser. Studierna kan avslutas antingen med licenciat- eller doktorsexamen.

Du hälsas varmt välkommen till utbildning på forskarnivå vid LTH!

Annika Mårtensson, prorektor och ansvarig för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2018-12-12