LTH ökar!

– Publicerad den 31 oktober 2018

Vi hör om det överallt, att det är en stor brist på ingenjörer, arkitekter och designers. Och det gäller i stort sett alla områden där vi utbildar. Dock har vi under flera år haft paradoxen att vi varit tvungna att begränsa vårt intag då vi har maxat vårt utbildningsuppdrag. Ni har kanske hört mig prata om vår överproduktion: problemet att LTH utbildar för många studenter i förhållande till de medel vi får för detta från staten?

Så har det varit sedan 2012. Därför har vi varit tvungna att använda svångremmen och få ner antalet studenter, för att få kalkylen att gå ihop. Nu har det hårda arbetet burit frukt och vi kan se framåt med tillförsikt och tänka mer på utveckling.

Därför känns det nu väldigt roligt att få berätta om flera goda nyheter: inte nog med att vi fått siffrorna och en budget i balans. I den senaste budgetpropositionen såg vi att mer pengar riktades till tekniska utbildningar och till arkitektur, och vi är därför i en situation där vi kan se till att öka antagningen av studenter och planera för nya mastersprogram, utan att för den skull vara ekonomiskt äventyrliga.

På programmen Data, Maskin, Industriell ekonomi, Väg och vatten och Arkitekt har vi utökat antalet platser – både högskoleingenjörerna och civilingenjörerna blir fler. 

En annan nyhet som gör oss LTH:are varma om hjärtat är att det generella söktrycket till våra utbildningar har gått upp 2018 på ett, skulle jag säga, ganska unikt sätt i jämförelse med andra högskolor. På civilingenjörssidan har vi när det gäller förstahandssökanden gått upp omkring 10 procent mellan 2017 och 2018. Också bland högskoleingenjörer och på arkitektsidan har vi fått ökat söktryck. 

Vad det beror på? 

Naturligtvis på LTH:s och Lunds universitets goda rykte. Men jag tror också att en del av de kommunikationsinsatser vi gjort har spelat in, exempelvis de korta men ibland humoristiska filmerna om att klara matematikstudier (du behöver jobba hårt men inte vara född till mattegeni) och att träffa rätt val när hela livet ligger framför en (håll många dörrar öppna!). Se dem och sprid dem gärna om du gillar dem.

Sist men inte minst vill jag berätta om vårt arbete med att kvalitetssäkra utbildningar, både på student- och forskarnivå.

I omkring 20 år har vi på LTH utvärderat kvaliteten på våra kurser på ett systematiskt sätt. Men för ungefär två år sedan insåg vi att vi är ännu mer intresserade av programmen – vad tycker studenterna om dem? Vi började diskutera hur vi i föränderliga tider skulle hitta strukturerade, pålitliga sätt att utveckla våra utbildningar.

Idag står det också klart att UKÄ, Universitetskanslerämbetet, inte kommer att granska våra program som sådana utan våra kvalitetssystem. Med andra ord finns både en inre och en yttre drivkraft att hitta verktygen för att på ett smart sätt utvärdera och kvalitetssäkra våra utbildningar. Arbetet är igång och delvis sjösatt, och ansvaret för det vilar på Annika Mårtensson, prorektor vid LTH och ordförande i både Forskarutbildningsnämnden och Ledningsgruppen för grundutbildning. Även LTH:s styrelse med ordförande Charlotta Falvin i spetsen har engagerat sig!

Så ett stort tack till alla besjälade LTH:are som varit med om att driva på för att vi ska vara och förbli en mycket speciell plats för drömmar och upptäckter. 

Jag hoppas att vi alla – studenter och medarbetare – ska trivas och känna stolthet.

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS
Just nu arbetar vi i ledningen med nya mastersprogram, först ut är ett om produktrealisering med planerad start HT19. Andra på gång är inom AI (artificiell intelligens), VR (Virtual Reality) och läkemedel. Det är viktiga komplement till de program som finns idag. Men vi ser också att några program – som järnvägsteknik – har lågt söktryck trots att de som utexamineras är högst efterfrågade och finner jobb i en framtidsbransch. Vi ställer oss frågan: Hur vi kan förändra så att fler studenter lockas? För samhällsbehovet finns onekligen med tanke på både klimatförändringar och hur eftersatt infrastrukturen tycks vara. Då vill vi på LTH självklart bidra!