Ett internationellt LTH!

– Publicerad den 22 juni 2017

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte mycket tid för reflektion och bloggskrivande. Men nu, med lite tid över, är det dags för en reflektion.

Jag fick idag mycket positiva siffror vad det gäller antagningen till våra internationella mastersprogram. Många av LTH:s program är mycket populära, och antalet betalande studenter ökar. Detta stärker vår internationalisering, och jag ser det som mycket positivt när vi blandar våra svenska studenter med studenter från andra länder och andra kulturer. I forskningssammanhang har dessa möten länge varit naturliga. När jag ser tillbaka på min egen studenttid var det ovanligt att internationella studenter läste tillsammans med svenska, men idag är det en självklar del. Det berikar LTH!

Ett annat inslag i internationaliseringen är vår Kina-inriktning för CDE-programmen där ett antal studenter studerar en termin i Kina. Vi har precis bytt universitet vid samarbetar med till Beihang University i Peking, och jag var där och skrev på ett avtal i april. Vi är övertygade om att detta blir en fantastisk upplevelse för våra studenter!

Efter vårens resa till Kina fortsatte jag till Japan där jag tillsammans med prorektor Eva Wiberg och N-faks dekan Olov Sterner besökte Keio Universitetet, som Lunds universitet har ett avtal med. En av huvudpunkterna var ett besök vid en tvärdisciplinär forskarskola inom det breda området "the super mature society". Den var verkligen tvärdisciplinär, och studenter från olika fakulteter blandades och fick dubbla mastersexamina från till exempel Science and Technology och Economics. Låter kanske märkligt, men det verkade funka och jag tror det vore något att prova vid Lunds universitet.

Senare under våren bar det av till Indonesien i samband med statsbesöket som kungen och drottningen gjorde och där även en stor företagsdelegation ingick. Det var ett hektiskt besök där Lunds universitet stod värd för ett seminarium om Triple Helix-modellen vid Bandung Institute of Technology. Det var spännande att vara del av ett statsbesök där det blir möjligt att se saker från ett annat perspektiv. Indonesien är ett fascinerande land med en expansiv ekonomi, men också med stora utmaningar. Här kan LTH hjälpa till och jag hoppas att besöket leder till många intressanta utbyten.

Glad sommar och tack för en termin där vi på LTH har gjort nya upptäckter och skapat samhällsnytta!

Viktor Öwall
Rektor LTH