LTH – till nytta för världen …

– Publicerad den 6 oktober 2018

På LTH har vi under en tid funderat på hur vi ska förklara bättre för omvärlden vad vi gör och vad som driver oss. För att göra detta har vi – vilket föll sig naturligt – utgått från vår vision som arbetats fram av kommunikationsavdelningen och som lyder: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. 

Resultatet är att vi nu i en rad kanaler och sammanhang kommer att visa hur LTH:s forskning är till nytta för världen – för klimatet, digitaliseringen, samhällsbygget, industrin och livet självt.

Avsikten med satsningen är att väcka nyfikenhet, inspirera och öka kunskapen bland samarbetspartners, forskarkollegor, studenter och en intresserad allmänhet. 

Vi vill också svara på de förväntningar som uttrycks från riksdag och regering om att visa hur forskning och samverkan bidrar till lösningar på de stora framtidsutmaningar som ringas in av bland andra EU och FN. Det är vår vilja och vårt uppdrag att se till att vetenskapen kommer samhället till del, och självklart vill vi underlätta för förtroendevalda och andra beslutsfattare att fatta kunskapsbaserade beslut.

Genom den senaste anseendeundersökningen för Lunds universitet framkom att vad vi kan göra för att bygga ett ännu bättre anseende än vi redan har är att ytterligare lyfta hur universitetets forskning, utbildning och samverkan leder till nytta för samhället. Det är det vi försöker göra i vårt nya sätt att kommunicera. Med andra ord tycks vi på LTH ha prickat helt rätt i tiden med denna satsning! 

Men står då nyttan emot den fria och nyfikenhetsbaserade forskningen? Jag ser det inte som något motsatsförhållande. Kunskap är nytta, ibland mer direkt påtaglig än annars, men det beror på hur den används. Som jag skrev om tidigare har vi den mer direkta industrinyttan (Tillsammans för industrinytta) men det finns så mycket mer. Mycket forskning som idag känns som rent nyfikenhetsbaserad kan få otroligt genomslag i framtiden. Därför måste vi satsa brett. På LTH har vi till exempel grundforskning inom matematik, fysik och kemi – och vi har dessutom materialforskningen med koppling till ESS och Max IV. Nyttigt? Inte alla gånger enkelt att se idag men likväl oerhört värdefullt. Vi söker kunskap!

Först ut i satsningen där vi visar hur vi skapar och utforskar till nytta för världen är LTH:s nya presentationsbroschyr, som nu skickats ut till institutionerna och som jag hoppas att många av oss –anställda och studenter – ska vilja läsa och sprida till samarbetspartners och andra nyfikna. Broschyren kommer på engelska under hösten, och du får gärna beställa den via info@lth.lu.se.

När vi lyckas väcka nyfikenhet, inge förtroende och inspirera till nya samarbeten – då skapar vi också förutsättningar för att bli ett ännu starkare lärosäte. 

Därför kan vi på LTH säga som det är: LTH är en kreativ miljö, del av ett rikt kunskapssammanhang. Hos oss arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser. Vi har en enorm mångfald i vår forskning.

Nu börjar vi – i skriften men också i en rad andra kommunikationsinsatser – att berätta om LTH på ett nytt sätt när det gäller forskning, samverkan och innovationer. Jag hoppas att vi alla ska känna oss stolta och märka ett än större intresse från omgivningens sida.

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS 

Efter forskning kommer innovationer. Här kan du se filmen om innovationer som tagit sin början på LTH. 

DS

PPS Här kan du se en modell över vår forskning, den grundläggande och hur den tillämpade, kan klustras.