Framtidens hållbara studentboenden ska undersökas

Lund University Living Lab är en testbädd för forskning om boende och social hållbarhet. Forskningen kommer att ske som en integrerad del i de nya studentbostäder som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund i samarbete med forskare vid LTH.

– Publicerad den 28 september 2021

Det är forskarnätverket Urban Arena och Akademiska hus som tillsammans ska jobba med frågor kring framtidens studentboende i staden. Testbädden Lund University Living Lab och är en del av det planerade bygget av studentbostäder kallat Cassiopeia, som ska byggas mellan LTH och Ideon i Lund. Projektet planeras att starta 2025, i samband med att Cassiopeia förväntas vara inflyttningsklart.

Projektet fokuserar på social hållbarhet, gemenskap och hälsa med frågor som:

  • Den byggda miljöns påverkan och effekter för välmående och hälsa
  • Relationen mellan boende- och studiemiljöer inklusive lägenheter och gemensamma lokaler
  • Relation mellan ut- och innemiljöer, samt mellan privata och offentliga ytor
  • Bostäder och lärandemiljöer i samspel med den omkringliggande staden

– Fokus på social hållbarhet, gemenskap och hälsa ligger rätt i tiden. Från forskningens sida finns ett stort behov av ny kunskap kring dessa frågor. Det är därför mycket positivt att tillsammans med Akademiska Hus vara drivande i utvecklingen mot mer hållbara sätt att leva och studera i staden, säger Ivette Arroyo, forskare vid institutionen för arkitektur och byggd miljö och projektkoordinator från Urban Arena.

Läs mer på Urban Arena hemsida

Läs pressmeddelande från Akademiska Hus