Till nytta för klimatet!

Är elbilar verkligen ”räddningen”? Hur skall vi tänka kring byggsektorns stora koldioxidutsläpp, om kött och växtbaserat på tallriken, om allt från flyg till förpackningar? Hur används förnybara råvaror smartast? På vilken tidsskala kan vi uppnå ett fossilfritt samhälle? Det saknas inte ”klimatfrågor”, men de flesta saknar enkla svar.

– Publicerad den 19 juni 2019

Vi har bråttom, men inte så bråttom att vi skall fatta oöverlagda beslut, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall. Foto från nya numret av LTH-nytt: Håkan Röjder

På LTH arbetar forskare som omvandlar rester från skog och jordbruk till vätgas, biogas och bioetanol. Några arbetar med nya sätt att tillverka plast – där ett spår är plast som konsumerar koldioxid under tillverkningen. En del arbetar för renare motorer i bilar och flygplan. Andra bedriver forskning på nanonivå för supereffektiva solceller. Det är bara några exempel på forskning som kopplar till klimatet!

Professor Lars J Nilsson – för att nämna ett namn – har inte bara ett viktigt uppdrag från FN:s klimatpanel IPCC, han arbetar också i ett stort forskningsprojekt som kart lägger och ger råd kring hur särskilt ”svåra” industrier kan klara omställning till nollutsläpp. Läs intervjun med honom på sidan 8!

Utan tvekan finns i dagens samhälle behov av forskning och faktagrund, av forskarröster i debatten. Det är experter vi behöver höra. De är inte nödvändigtvis alltid överens, men kan bidra med kunskap och perspektiv om vilken riktning som ska tas ut för att klara en omställning till fossilfrihet.

Vi skriver nu 2019, och det som gör mig missmodig är att så många uttalar sig tvärsäkert – trots att de har ringa eller ingen kunskap. Det bådar illa i en tid när vi ser att ödesdigra klimatförändringar står för dörren och vi i själva verket alla måste bidra. Individer, företag, organisationer, kommuner, stater …

Så vad är då hoppingivande?


I nya numret av LTH-nytt får du höra om klimathopp, så som studenter och forskare inom skilda fält ser det. Inom informations-­ och kommunikationsteknik – min hemvist – både söker och finner vi exempelvis sätt att reducera energiförbrukning.

För framtiden krävs faktabaserade beslut på alla nivåer, och här har vi som akademi ett ansvar. Att stå uppför kunskap och kritiskt tänkande. Att släppa fram motstridiga teorier som stöts och blöts. Vi har bråttom, men inte så bråttom att vi skall fatta oöverlagda beslut!

Idag ser vi stort engagemang hos en ung generation. Det är en kraft som måste användas framåt. Under min egen ungdomstid på 1970­-talet var kärnvapen och ett tredje världskrig den stora frågan. Vi fick, om jag inte minns fel, se filmer hur vi skulle bete oss vid en kärnvapenattack. Detta skapade naturligtvis oro och ångest. Flera konflikter och hot mot världsfreden kunde ändå avvärjas. Jag är övertygad om att även denna djupa kris kan lösas, men det kräver ansträngningar och nytänkande. Jag är kanske en oförbätterlig optimist, men vad är alternativet?

Jag hoppas att du skall ha behållning av vårt magasin, och att det ska inspirera till nya samarbeten, nytt utforskande och skapande, till nytta för vår omvärld.

Med de orden vill jag också önska dig en riktigt skön sommar!


Viktor Öwall

Rektor LTH