Välkommen 23 april – ett LTH med mångfald och forskarbriljans

– Publicerad den 18 april 2019

Lise Meitner-professuren vid LTH är ett initiativ som går tillbaka till 1999 och ett exempel på det arbete som bedrivs för att LTH ska attrahera de bästa talangerna och vara en plats för jämställdhet och mångfald.

Här på LTH har vi – jag har skrivit om det förut – en könsobalans, större på vissa institutioner och inom vissa utbildningar än andra. För att vi ska bli den kreativa miljö som attraherar och lyckas hålla kvar stora talanger, och dessutom får dem att blomstra här på LTH, är det viktigt att bryta homogenitet.

Så hur kan vi verka för diversitet, hur bygger vi en god och lockande kultur för LTH:s forskare?

Det är en fråga som avhandlas i en paneldiskussion som alla är välkomna att ta del av, eftermiddagen den 23 april på IKDC.

Vi får lyssna till Rebecca Selberg, universitetslektor vid Genusvetenskapliga institutionen som är en av författarna till "Att komma till rätta med könsobalans i akademin: vad kan Lunds universitet göra?" – och till panelen som består av LTH-rösterna Catharina Sternudd, Daniel Sjöberg, Per Runeson och Gabrielle Flood. Moderator är Andrea Pettersson.

Det är för sent att anmäla sig till minglet och förfriskningarna (här kan du läsa mer om programmet) men jag hoppas att du dyker upp ändå, så att vi blir många som engagerar oss i den här viktiga ”miljöfrågan” på LTH!

Glöm sedan inte heller att alla är välkomna att lyssna till fyra av våra Lise Meitner-professorer, som ger populärvetenskapliga ”blixtföreläsningar” med nedslag i sin forskning: 

  • Liesbet van der Perre: “When the things started talking ... and thinking? An Internet-of-Things story”
  • Karin Östergren: “Towards a sustainable food chain – the significance of the details and the importance of the big picture”
  • AnnaLisa Osvalder: “User-adapted design for all ages – Comfort and safety for children and older adults in cars”
  • Misse Wester: “Climate, Disasters and Gendered roles”


Välkommen till en viktig dag med chans till möten och nya kunskaper, och om vår LTH-kultur för forskare och arbetet för jämställdhet och mångfald!


Viktor Öwall

Rektor LTH