LTH prisar professor Karl-Johan Åström

– Publicerad den 23 november 2011

Karl-Johan Åström

Anställda vid LTH kan inte bli hedersdoktorer vid LTH, hur gärna man än skulle vilja. För att uppmärksamma de som betytt alldeles särskilt mycket för verksamhetens utveckling har LTH instiftat en jubileumsmedalj ”för berömliga gärningar”. I samband med jubileumsfesten den 17 november delades en sådan ut för första gången.

Den gick till Karl Johan Åström, professor emeritus i reglerteknik. Motiveringen löd:

”Karl Johan Åström får medaljen för att han med sitt entusiastiska ledarskap har byggt upp internationellt erkänd utbildning och forskning inom området reglerteknik. Hans dynamiska personlighet och höga  målsättning har varit ett föredöme på hela LTH speciellt under uppbyggnadsskedet”