Ny professor ska gifta ihop tekniken med affärerna

– Publicerad den 17 november 2011

... Göran Harrysson, VD AB Tetra Pak

Sju skånska storföretag finansierar med anledning av Lunds Tekniska Högskolas 50-årsjubiluem en ny jubileumsprofessur i industriell ekonomi med ca 11 miljoner kronor. Hon eller han, och förhoppningsvis några doktorander på sikt, ska ägna sig åt teknologistrategier, alltså hur olika slags teknik kan hjälpa - eller stjälpa - företagens affärer.

– Området är viktigt då en lyckad utveckling i teknik- och innovationsbolag bygger på förmågan att kombinera teknologistrategier med en passande affärsmodell, säger Ray Mauritsson, VD för Axis Communications och en av donatorerna.

– Just industriell ekonomi har blivit en väldigt populär utbildning. Men jämfört med många andra program är forskningen inom området inte lika utbyggd. Den vill vi gärna bidra till, kommenterar Göran Harrysson, VD AB Tetra Pak.

Enligt LTH:s rektor Anders Axelsson behövs dagens metoder och modeller prövas empiriskt, så att nya kan utvecklas och andra förkastas. En sådan typ av djupare kunskap hinner varken företagen själva eller deras konsulter med att frambringa, hävdar han.
Forskningen ska ske i nära dialog med näringslivet.

– Utan näringslivets kunskaper står sig forskningens slätt. Finansiärerna får exempelvis möjlighet att ingå i en rådgivande kommitté för löpande erfarenhetsutbyte, säger han.

VD för respektive företag tecknar kontraktet torsdag kväll den 17 november i samband med en jubileumsmiddag för LTH:s vänner bland näringsliv och beslutsfattare. 250 personer kommer till festen som äger rum i Kårhusets Gasquesal, John Ericssons väg 3 i Lund.

Följande företag finansierar med 1-2 miljoner kronor vardera: Alfa Laval, Tetra Pak, SYSAV, Perstorp, Axis, Sony Ericsson och E.ON. Sydsvenska Handelskammaren stödjer också satsningen.