Tillsammans för industrinytta

– Publicerad den 9 maj 2018

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. LTH:s del kommer att ledas av docent Ola Wallberg.

När jag hörde talas om Treesearch var min första tanke att vi inte har mycket skogsrelaterad forskning att tala om vid Lunds universitet. Men ack som jag misstog mig (är frestad att skylla på min bakgrund inom mikroelektronik). Nu förstår jag att vi har en hel del forskning kring den för svensk industri så viktiga råvaran skog, och att vi är ”stora” när vi går samman med olika intressenter och fakulteter.

Det ska bli spännande att följa Treesearch och se vilka bidrag samarbetet leder till, och hur stora de samhällsekonomiska effekterna kan bli.

På samma sätt som vi i Treesearch får goda förutsättningar att forska till nytta för industrin, och därmed hela samhället, har vi med det så kallade drönarinitiativet vunnit styrka genom samarbete. Vi på LTH uppfattade att mycket är på gång när det gäller drönarteknik och att vi borde ha en unik position med vår bredd och inte minst Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Här gick vi samman utan att ha en specifik utlysning i åtanke men för att samla styrkorna vid universitetet, vilket ledde till att ett Tematiskt Samverkansinitiativ där flera fakulteter samverkar skapades. Drönarsamarbetet som leds av universitetslektor Johan Bergström handlar definitivt inte bara om teknik, utan många aspekter beaktas, inte minst etiska och legala.

Ett tredje exempel på hur vi kan skapa avgörande nytta för är Vinnovas nya utlysning av Kompetenscentra där akademin skall samverka med företag och offentliga aktörer för att bedriva forskning i ”världsklass” inom områden  viktiga för Sveriges konkurrenskraft. 

Nu har vi dragit igång processen för att vaska fram de förslag som skall lämnas in av Lunds universitet till Vinnova i januari 2019. Processen känns mycket lovande och vi är ute i god tid. Men det krävs tid för att skapa det förtroende som behövs för ordentlig samverkan!

När vi lyckas är det en positiv spiral som tar fart. Då bidrar forskningen till att lösa industrins problem, och industrin gör i sin tur i fler investeringar i forskning som kan ge ännu större samhällsnytta och i ännu högre grad förbättra för människa och miljö. 

Men vi vill ta det ett steg vidare. Som jag tidigare skrivit vill jag att vi under året svarar på frågan hur vår forskning i högre grad ska berika utbildningen, så att studenter kommer ut med så aktuella och samhällsrelevanta kunskaper som möjligt. Det är här vi gör den största samhällsnyttan – när vi levererar framtidens talangfulla, systematiska problemlösare. 

Viktor Öwall
Rektor LTH