Nolltolerans mot trakasserier

– Publicerad den 5 december 2017

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen.

Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med orden:

”För alla som verkat inom universitetsvärlden före oss, för oss mitt i den och för alla unga kvinnor som drömmer om att vara en del av den: Vi kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin tas på allvar och får ett slut.”

Det som följer är en rad anonymiserade berättelser om sexuella övergrepp och cynisk maktutövning – händelser som upprörande nog ibland tycks ha fått försiggå med kollegers eller chefers goda minne.

Jag håller med undertecknarna om det självklara, att kvinnor måste kunna studera och verka vid högskolor och universitet utan att riskera att bli utsatta för fysiska övergrepp och verbala trakasserier. Naturligtvis gäller detta inte bara kvinnor utan alla, anställda såväl som studenter.

Det är djupt stötande att den som utsätter andra kan få fortsätta inom akademin som om inget hänt, medan den som utsatts kan känna sig tvungen att sluta och i värsta fall överge universitetsvärlden. De berättelser som samlats in från lärosäten i Sverige visar att vi inte kan slå oss till ro. Vi måste tvärtom vässa både uppmärksamheten och åtgärderna.

Finns det på LTH? Det är jag övertygad om och vi måste självklart benhårt stå emot detta. Som LTH:s rektor är jag ansvarig för att likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. Men jag vill att vi alla tar ett personligt ansvar – och att vi samarbetar. Vi måste bli bättre på att se vad som pågår, och vi måste agera när vi ser något. Vi måste ställa upp för dem som blir utsatta!

För oss inom ledande ställning vid LTH är det särskilt viktigt att vi rannsakar oss själva och inte ser igenom fingrarna när någon begår handlingar som står i motsatsförhållande till respekt. Detta gäller i alla situationer!

Jag är glad att Teknologkåren tagit initiativ till att samla in berättelser om trakasserier på LTH, för att ta reda på omfattningen av problemet och kunna vidta åtgärder som ser till att vi blir det lärosäte vi vill och ska vara.

Det kan vara på sin plats att betona att vi idag har etablerade processer på LTH när studenter eller medarbetare behöver rapportera om sexuella trakasserier. Du som upplever dig utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier skall i första hand ta kontakt med prefekt eller motsvarande vid din institution. Här kan du läsa mer om LTH:s arbete mot sexuella trakasserier. Vi kommer att se över dessa processer.

En väl fungerande arbetsplats och studiemiljö förutsätter trygghet för alla. På LTH måste vi arbeta tillsammans för att förhindra att sexism och maktmissbruk förstör vår utbildning och forskning – och skadar individer.

För mig och oss alla på LTH gäller: Genomlysning. Ansvarstagande. Och nolltolerans.


Viktor Öwall

Rektor LTH