Digitalisera mera!

– Publicerad den 25 september 2017

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer digitala, se till exempel på banktjänster och mediekonsumtion. Men vi ser också att väldigt mycket är på gång inom till exempel sjukvården och industrin. Allt mer blir uppkopplat och automatiserat, ofta trådlöst. Inom sjukvården händer mycket kring personlig hälsa och hjälpmedel. Inom industrin är det inte bara robotar inom tillverkning som utvecklas, även inom byggindustrin utvecklas digitala metoder. Digitalisering genomsyrar allt!

Digitaliseringen har varit på gång länge, men vi ser att hastigheten i utvecklingen har accelererat under senare tid med en väldig kraft. Om vi som nation inte hänger med är risken stor att Sverige blir ifrånsprunget.

Var behövs det då insatser? I stort sett överallt! Naturligtvis inom teknikutvecklingen, men insatser behövs även inom till exempel affärsmodeller och utifrån kunskap om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle i stort. Integritets- och etiska frågeställningar kommer att få en avgörande betydelse. Alla fakulteter berörs.

Hur långt har vi då kommit vid LTH?

Inom forskningen sker mycket inom till exempel autonoma system, 3D-printning, bildbehandling, big data och machine learning. Men hur ser det ut inom utbildningen? Det finns en del utmärkta initiativ om hur vi använder digitalisering, men LTH har inte ännu tagit ett samlat grepp. Det är dags, och därför initierar vi ett utvecklingsprojekt i den strategiska planens anda att titta på dessa frågor. Uppdraget har gått till LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet CEE – Centre for Engineering Education – men vi måste alla vara med och bidra. Låt oss ta krafttag!

Förbereder vi då våra studenter för den verklighet de kommer att möta när de lämnar LTH? Till viss del, men jag är övertygad om att vi kan göra mer. Vi initierar därför ett annat utvecklingsprojekt för att se hur våra program möter en förändrad verklighet. Vi börjar med de program som nog kan ses som de närmast sörjande: CDE-programmen (det vill säga civilingenjörsutbildningarna inom Datateknik, Informations- och kommunikationsteknik liksom Elektroteknik). Men detta kommer att påverka alla utbildningar.

En utmaning, men också en stor möjlighet.


Viktor Öwall

Rektor LTH