Samhällsnyttiga samtal – riksdagsledamöter på besök

– Publicerad den 3 december 2018

Varje år besöker riksdagsledamöter som sitter på "Skånebänken", det vill säga ledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna, LTH för att få information och träffa LTH:s ledning och LTHs näringslivsråd.

I år inledde jag med att berätta om hur vi på LTH bidrar till lösningar på de stora samhällsutmaningarna – och bland annat genom konceptet Drömmar och upptäckter berättar om vår forskning på ett nytt sätt.

Mitt budskap löd: Vi är en bred fakultet, verksamheten rymmer allt från kärnfysik till förpackningslogistik och arkitektur, med allt vad det innebär av skilda vetenskapliga traditioner och finansieringsmöjligheter. När vi nu börjar visa hur vi är till nytta för industrin, klimatet, digitaliseringen, samhällsbygget och livet självt blir det förhoppningsvis lättare för oss att förklara och nå ut. 

Under mötet deltog Elin Gustafsson (S), Ola Möller (S) och Niels Paarup-Petersen (C) – liksom TLTH:s ordförande Maria Gunnarsson och Marcus Bäcklund, huvudansvarig för utbildningsfrågor inom Kåren. Från LTH:s ledning deltog också vicerektorerna Erik Swietlicki och Charlotta Johnsson. (Det låga deltagandet kan vi antagligen relatera till den något turbulenta situationen i den kungliga huvudstaden.) 

Annika Mårtensson, prorektor vid LTH, berättade om det generellt höga söktrycket för våra långa utbildningar och våra internationella masterprogram. Tyvärr lockar inte våra högskoleingenjörsutbildningar lika många studenter som vi skulle önska. Detta trots att arbetsmarknaden ser mycket lovande ut och företag uttrycker ett stort behov. Ett sådant program är högskoleingenjörsutbildningen inom järnvägsteknik – alla som åker tåg vet att det är ett transportmedel med stora fördelar men också en verksamhet med uppenbara brister.

Ett ämne som jag också passade på att lyfta var psykisk ohälsa bland studenter och behovet av ökade resurser för att möta detta. LTH- kuratorer och Studenthälsan är idag hårt ansträngda och kan vittna om att drabbade studenter slussas runt. Detta är dock ett samhällsproblem av stora mått då det inte bara gäller studenter utan generationer av unga människor. Här måste många samhällsfunktioner kraftsamla!

En annan fråga som jag lyfte var behovet av ökade basanslag till forskning, och föremål för diskussion blev också hur LTH:s ledning och Teknologkåren ser på frågan om universitetet bör ha större autonomi och själv besluta över fördelningen av resurser mellan utbildning och forskning. En fråga som diskuteras mycket inom universitetsvärlden.

Jag är tveksam till om sektorn är redo, och under mötet fick jag understöd av TLTH:s Marcus Bäcklund:

 ”Vi kan inte säga ja till något som leder till risken att det blir mindre pengar över till grundutbildning”, sade han.

Vad vi mer kunde berätta för nyfikna riksdagsledamöter?

Att LTH Open Door, samarbetet där LTH:s laboratorier öppnar upp i syfte att ge företag tillgång till kvalificerad forskningsinfrastruktur, idag samlar åtta laboratorier.

Också detta är exempel på hur LTH samverkar och är till nytta för samhället.

Viktor Öwall

Rektor LTH