Nyheter

desc
13 december 2019

11 december 2019

Miljövänligare alternativ till tryckimpregnerat och tropiskt trä. Det hoppas Maria Fredriksson och Emil Engelund Thybring att deras forskning ska leda till.

9 december 2019

AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen.

6 december 2019

Höstens stora examenshögtid för nyutexaminerade LTH:are äger rum i universitetshuset aula idag. Högtiden direktsänds på www.lth.se och Facebook.

3 december 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Tre av dessa kommer från Lund, varav en från LTH. Det femåriga anslaget ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.

26 november 2019

På söndag är det dags att öppna första luckan i LTH:s julkalender. I 24 kortfilmer får lucköppnarna se allt från sprakande eld till experiment som man själv kan prova på där hemma eller i klassrummet.

20 november 2019

Forskare vid Lunds universitet vill genom en speciell metod försöka separera olika typer av celler - utifrån storlek, täthet och styvhet - ur tumörvävnad från bröstcancerpatienter. Förhoppningen är att mer kunskap om cellernas olika egenskaper ska bidra till bättre målstyrda behandlingar.

15 november 2019

Allt fler företag flyttar sina IT-system till molntjänster, men är sällan förberedda på hur de behöver agera i molnet för att fortsätta vara framgångsrika företag. För att lyckas går det inte bara att luta sig tillbaka och tro att allt flyter på. Men för aktiva företag finns stora möjligheter att både konkurrera och skapa innovationer. Ju bättre företaget är på att samverka i molnet, desto större chans har företaget att bli framgångsrikt.

13 november 2019

Med sina 190 medverkande företag och 300 volontärer är ARKAD Skandinaviens största karriärmässa och befinner sig för tillfället på LTH för att ge studenter en inblick i arbetsmarknaden.

12 november 2019

Att kontrollera mobiltelefonen med en enkel handrörelse är den senaste tekniknyheten för mobilanvändare. Men för att ta konceptet med rörelsestyrd teknik från en rolig gimmick till verkligt användbara funktioner krävs mer exakta radarsensorer. Nu har forskare vid LTH utvecklat en ny metod som kan läsa av mycket mindre gester än tidigare.