Nyheter

18 juni 2021

Bostadspriser som skjuter i höjden, höga kostnader för byggfel och i värsta fall skador eller ras. En viktig förklaring är att Sverige, till skillnad från alla andra länder i västvärlden, saknar offentliga, oberoende kontroller av nybyggnationer. Det menar byggprofessor Sven Thelandersson som förespråkar en statlig myndighet för byggkvalitet enligt norsk modell.

16 juni 2021

Sparbanken Skånes Forskningspris 2021 gick till Samuel Jansson för hans avhandling Entomological Lidar: Target Characterization and Field Applications. Priset är på 100 000 kronor.

10 juni 2021

Professor Sven Mattisson har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla tekniska innovationer.

3 juni 2021

Varför finns det så få estetiska lösningar för regnvattenuppsamling när vi måste tänka mer cirkulärt kring vatten?

2 juni 2021

Sparbanken Skånes Masterpris 2021 gick till David Einarson, som läser arkitektur på LTH, för hans examensarbete Urban foodprint - exploring a design that merges urban landscape and local food production.

1 juni 2021

Hur kan vi, tillsammans, skapa goda cirklar och stärka det livslånga lärandet – så att individer, företag, akademi och i förlängningen hela samhället gynnas? Konceptet med affiliering, där utomståendes kompetens knyts till undervisning och forskning, förtjänar uppmärksamhet även på nationell nivå, skriver LTH:s rektor.

28 maj 2021

En av de jubeldoktorer som kreeras under fredagens digitala doktorspromotion är Bo Monemar som promoverades till teknologie doktor 1971.

25 maj 2021

Jenny Fröslee Jonsson är tillbaka på LTH inom ramen för ett pilotprojekt som är tänkt att gynna akademi, företag och individer. När hon en dag i veckan undervisar morgondagens arkitekter vill hon påminna studenterna om att de som arkitekter har stor inverkan på människors liv – och att de kan behöva ta mer plats i byggprocessen.

24 maj 2021

3D-printad arkitektur är i fokus när forskargruppen bioDigital materia vid institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet öppnar utställningen bioDigital Futures at Time Space Existence som en del av Venedigs arkitekturbiennal 2021.

11 maj 2021

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH vill skapa ett gemensamt kontor för campusutveckling. Vi hoppas att alla fakulteter ska engagera sig i Science Village och identifiera möjligheter som universitetets etablering där för med sig. Det skriver Sven Lidin och Annika Olsson, dekaner för Naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH, i ett gemensamt dekanbrev.