Nyheter

6 juni 2022

Nu lanserar LTH profilområden för sin samlade spetskompetens inom forskningen. Dessa tvärvetenskapliga områden ska bidra till ökad samverkan med näringslivet och samhället. Kraftsamlingen görs kring sju teman: aerosoler, AI och digitalisering, avancerade ljuskällor, cirkulär byggindustri, energiomställning, nanovetenskap och teknik för hälsa.

6 juni 2022

Många erfarenheter och kompetenser rikare lämnar nu årets examinander LTH – för nya äventyr i en värld och ett arbetsliv där de behövs. Fortsätt era kunskapsresor med att utforska och skapa, med goda och grundläggande värderingar i behåll, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

6 juni 2022

Bättre tillgänglighet handlar ofta om förbättrad ­teknik. Men tekniken måste gå hand i hand med inkluderande ­pedagogik och lagkrav får inte utgöra broms­klossar. Det menar Håkan Eftring som forskar på olika sätt att göra kunskap mer tillgänglig.

2 juni 2022

Fredagen den 3 juni promoverar LTH 52 doktorer efter avlagda prov, tre hedersdoktorer och två jubeldoktorer under en festlig, och mycket gammal, ceremoni i Lunds domkyrka. Ceremonin direktsänds från klockan 12:00.

2 juni 2022

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

2 juni 2022

För första gången på två år är LTH och Lunds universitet på plats i Visby för Almedalsveckan. I tider av kris och krig är den demokratiska mötes­platsen viktigare än någonsin.

30 maj 2022

Our Future City är Lunds universitets bidrag till H22, den internationella stadsmässa som arrangeras av Helsingborg stad mellan den 30 maj och 3 juli. Under forskningsfestivalen kommer LTH:s forskare att dela med sig av kunskap om hur e-handel kan bedrivas med gott miljösamvete, om avloppsvatten i hållbarhetens tjänst liksom frågan om framtidens uppkopplade samhälle kan vara både smart och säkert.

30 maj 2022

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen bärkraftig ekonomi – genom samverkan och kunskap.

30 maj 2022

Måndagen den 30 maj är det dags för 187 examinander att ta emot diplom ur rektors hand på LTH:s högtidliga examenshögtid i universitetshuset aula. Under högtiden, som direktsänds på webben, delas också stipendier och priser ut för framstående arbete, både till forskare, lärare och studenter.

25 maj 2022

Laget kallas LFS22, och deras verk har krävt enorma mängder samarbete och förkovran och kommer att avtäckas 25 maj 2022. Kanske kan man säga att det gäller bilen som bygger några av världens bästa ingenjörer. Träffa projektledare, lag och partners som står bakom Lund Formula Student och årets studentbyggda fordon.