Skip to main content

Nyheter

8 September 2023

Lunds universitet får 47,8 miljoner kronor för att utbilda fler ingenjörer och anställa fler som kan undervisa och forska inom elektrifiering och batteriteknik.

5 September 2023

Vinnova satsar på elva nya kompetenscentrum inom områden som är viktiga för en hållbar industri och en digital samhällsomställning. Fyra av dessa hamnar på LTH.

30 August 2023

LTH är en plats för drömmar och upptäckter, och det är en styrka för vårt lärosäte att ni som kommit hit har olika bakgrund, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

22 August 2023

Vid omfattande skogsbränder kan människor behöva evakueras från sina hem. En ny studie bekräftar vikten av tidig information till boenden: människor som flyr hemmen kör nämligen bil långsammare än annars, trots att tiden är knapp.

16 August 2023

Hur ska framtidens samhällen stå emot allt kraftigare skyfall och höjda havsnivåer? Klimatsäkrandet av städer och deras byggnader kräver många svar och ibland nya regelverk, säger Henrik Aspegren, VA-expert och adjungerad professor vid Institutionen för kemiteknik på LTH.

21 July 2023

LTH-studenten Oliver Belfiore, maskinteknik, har utsetts till mottagare av Svenska Ingenjörssällskapet i Storbritanniens stipendium 2023 för ”hans passion för teknik, konstruktion, motorsport och hans tekniska skicklighet.”

21 July 2023

KONST PÅ CAMPUS. Ett offentligt verk invid sjön Sjön lockar konstvetare till LTH och Lund. LTH-fontänen har knappt fungerat sedan den invigdes 1970, men kan möjligen tas i bruk igen. Om rätt teknik och proffs får ta vid – och om någon kan tänka sig att ta notan.

14 July 2023

Tusen svenskar skulle kunna skonas från höftfraktur varje år om en ny metod för att identifiera risken för benskörhetsfrakturer införs i vården. Det menar forskarna vid LTH, Lunds universitet som står bakom den nya 3D-simuleringsmetoden. Resultaten har nyligen publicerats i Journal of Bone and Mineral Research.

14 July 2023

28 miljoner kronor tilldelas åtta projekt i årets andra anslagsomgång från Afa försäkring. Två av projekten leds från Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet – ett som handlar om partiklar från transportsektorn och ett om multiresistenta bakteriers förmåga att spridas via luft.

29 June 2023

Termiters klimatreglering i sina stackar kan inspirera framtidens klimatsmarta byggnader. Termithögar har sofistikerade ventilationssystem som möjliggör cirkulation i hela strukturen. Detta bidrar till att bibehålla och reglera temperatur och luftfuktighet. Nya byggnader inspirerade av termiterna kan uppnå samma effekt som traditionell [...]