Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsinfrastruktur

För att bedriva excellent forskning och undervisning behövs tillgång till både grundläggande utrustning och state of the art forskningsinfrastrukturer. Vid LTH finns många labb, plattformar, verkstäder, utrustningar och så vidare som alla är viktiga för den forskning som bedrivs.

LTH har identifierat 14 större forskningsinfrastrukturer som kategoriserats som LTH:s forskningsinfrastrukturer vilket innebär att det är forskningsinfrastrukturer som används inom excellent forskning och är av strategisk betydelse för fakulteten. De har samtliga en stor och bred bas av användare och flera av LTH:s forskningsinfrastrukturer har redan en tydlig organisation som infrastruktur medan några är i processen att skapa en organisation för en bättre och mer strategisk ledning av infrastrukturen framöver.

Flera av LTH:s forskningsinfrastrukturer är öppna för externa organisationer att använda. De Forskningsinfrastrukturer som har kapacitet at ta emot externa användare finns samlade inom LTH Open Door.

LTH Open Door | LTH, Faculty of Engineering

 

4D Imaging Lab är en toppmodern anläggning för röntgenmikrotomografi för flerskalig analys av interna 3D-strukturer i material.

Mer information och kontakt: Lund University 4D Imaging Lab | 4D Imaging Lab

ACTRIS Sverige utför långsiktiga observationer av klimatpåverkande faktorer och föroreningar vid forskningsstationen Hyltemossa, där man är samlokaliserade med infrastrukturen ICOS. ACTRIS Sverige är koordinerande för en nationell infrastruktur finansierad av VR och en del av det internationella nätverket ACTRIS-ERIC.

Alla forskningsdata som tas fram vid mätstationen är fritt tillgängliga via infrastrukturens hemsida.

Mer information och kontakt: Hyltemossa | ACTRIS

Aerosol och klimatlaboratoriet är en unik anläggning som kombinerar tekniker för mätning av aerosoler och termiskt klimat.

Mer information och kontakt: Aerosol and climate laboratory | Department of Design Sciences (lth.se)

Open Door: Aerosol and Climate Lab | LTH, Faculty of Engineering

EIT Research Laboratory är en infrastruktur dedikerad till elektronisk design och kommunikationstekniska system. De centrala delarna av laboratoriet utgörs av

  • Electronics construction with semiconductor and IC testing
  • Printed circuit boards (PCB) design and equipment
  • Electronics measurements
  •  Radio signal transmission and measurements
  •  Antenna transmission measurements
  •  Design and operation of wireless test beds
  • 5G network and applications testbed

Kontakt: Stefan Höst, stefan.host@eit.lth.s

Mikrofluidik och lab-on-a-chip-teknik erbjuder unika möjligheter att utforma applikationsspecifika cellhanteringssystem som möjliggör absolut kontroll av cellulära mikromiljöer med avseende på biofysikaliska och biokemiska signaler.

Mer information och kontakt: Life Science Microfluidics — Lund University

Open Door: Biomedical Engineering Lab | LTH, Faculty of Engineering

The Energy lab at Lund University is a research infrastructure with a focus on the fields of thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, and turbulence, as well as more applied subjects such as energy use, energy supply, fuel cells, internal combustion engine technology, power plant technology, gas turbines, and turbulent combustion. All are essential for a sustainable green transition of the energy sector.

Here we can do small-scale experiments for basic research and full-scale powertrains, all in close collaboration with the industry. Powertrain research is mainly performed in our test cell facility, consisting of 15 test cells. This makes it northern Europe’s largest research facility in the field and a unique facility in Sweden.

In line with the ongoing energy transition to sustainable fuels, the test cells have recently been equipped with a hydrogen infrastructure, expanding the scope of research activities. Today, we have electric powertrains, ongoing build of a fuel cell system, and combustion engines that fill our test cells. Other activities are related to sustainable aviation fuels (SAF). We are currently setting up a jet engine for novel research to assess the feasibility of the fuels that will later replace fossil fuels in aviation. Our newly built labs are worth mentioning, with seven labs with various infrastructures, where a wide span of small-scale experiments can be performed.

Kontakt: Marcus Lundgren, marcus.lundgren@energy.lth.se

Open Door: Energy Lab | LTH, Faculty of Engineering

Ansökan avser ett brett spektrum av ansedda experimentella faciliteter som finns inom Lund Laser Centrum (LLC). Kärnan i infrastrukturen utgörs av Lund Högeffektlaserfacilitet men vid planerad flytt till Science Village avser man samlokalisera fler av de infrastrukturer som redan idag genom LLC har en gemensam organisation för externa användare.

Mer information och kontakt: Home | Lund Laser Centre

Open Door: Laser Lab | LTH, Faculty of Engineering

Lund Nano Lab (LNL) är en öppen forskningsanläggning som är tillgänglig för akademiska forskargrupper (inom LU och andra lärosäten), institut, nystartade företag och företagsanvändare. Det är en renrumsanläggning i världsklass, utrustad med toppmodern utrustning för halvledarbearbetning och metrologi. Infrastrukturen är väl etablerad och en del av den nationella infrastrukturen Myfab.

Mer information och kontakt: Lund Nano Lab | NanoLund

NMR-centret inkluderar två nyligen installerade 600 MHz och 800 MHz Bruker instrument. Utöver dessa finns två äldre 500 MHz system (Bruker och Varian/Agilent) inrymda i anläggningen. NMR-centret är en expertnod inom den nationella infrastrukturen SwedNMR. Infrastrukturen är gemensam för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Mer information och kontakt: NMR Center - part of national infrastructure SwedNMR — Lund University

Robot Lab är en infrastruktur som organisatoriskt delas mellan två LTH institutioner och som syftar till implementering, verifiering och validering av robotrelaterade teorier på verkliga robotsystem, inklusive programvaruteknik för robotar och hårdvaruutveckling.

Mer information och kontakt: Robotics@LU | RobotLab LTH

Infrastrukturen är en sammanslagning av tre uppskalningsanläggningar på Kemicentrum vid avdelningarna för kemiteknik, livsmedelsteknik och bioteknik.

Kontakt:  

Open Door: Food Lab | LTH, Faculty of Engineering

nCHREM är en excellent anläggning för transmissionselektronmikroskopi (TEM), innehållande tre TEM (ETEM, cryoTEM och A-HRTEM) och en SEM samt anläggningar för preparering av prover. Infrastrukturen är gemensam för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Del av nationella infrastrukturen ARTEMI  

Mer information och kontakt: Electron Microscopy | Centre for Analysis and Synthesis (lu.se)

U-READ:s infrastruktur ger tillgång till kunskap, resurser och instrument för utveckling, användning och studier av antikroppar, och för studier av molekylära interaktioner. U-READ är en del av SciLifeLab.

Mer information och kontakt: U-READ: Unit for Rapid Engineered Antibody Development | Immunotechnology (lth.se)

Open Door: Immunotechnology Labs | LTH, Faculty of Engineering

UAS@LU är en forskningsinfrastruktur för utveckling och användning av obemannade luftfartssystem (UAS, eller drönare). Infrastrukturen kombinerar ett labb, en UAS-operatörsorganisation och en testbädd belägen på flygplatsen i Ljungbyhed.

Mer information och kontakt: UAS@LU | Trafikflyghögskolan

Open Door: Unmanned Aircraft Systems Lab | LTH, Faculty of Engineering

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2024-05-20