Skip to main content

Vävnad som liknar fosterhjärnans odlas i mikrolabb

Stamcellsforskare har tillsammans med forskare på institutionen för biomedicinsk teknik utvecklat ett mikrosystem som gör det möjligt att programmera stamceller i en cellkultur som liknar den tidiga fosterhjärnan. Arbetet publiceras i ansedda Nature Biotechnology.

– Published 28 May 2020

Skiss på mikrofluidiksystemet med cellodlingskammare.

Forskningen syftar till att bringa ny kunskap om våra hjärnors allra tidigaste utveckling. En annan förhoppning är att förstå hur man ska kunna få fram rätt typ av nervceller för att behandla olika sjukdomstillstånd, såsom Parkinsons, Alzheimers och stroke.

Doktoranden Marc Isaksson och professor Thomas Laurell har ansvarat för utvecklingen av mikrosystemet där stamcellerna ges möjlighet att växa till en hjärnliknande vävnad. 

Grundbulten är ett nätverk av mikrokanaler som skapar en varierande koncentration av en tillväxtfaktor som mynnar ut i en cellodlingkammare.

Tillväxtfaktorns varierande koncentration programmerar sedan stamcellerna att bilda en vävnad som efterliknar fostrets hjärna i tidig utvecklingsfas.

Stamcellsforskaren Agnete Kirkeby vid Wallenberg Center of Molecular Medicine vid Lunds universitet samt vid Köpenhamns universitet leder projektet.

Pressmeddelandet på Lunds universitets webbplats

Artikeln i Nature Biotechnology (på engelska)