Skip to main content

"Världsmarknad kan ligga för de industriella byggföretagens fötter"

Jerker Lessing är LTH-alumnen som idag är adjungerad professor vid Stanford University vid sidan av sitt arbete som forsknings- och utvecklingschef på bostadsföretaget BoKlok. Enligt honom saknas i Sverige insikten om att vi är ledande inom industriellt byggande och att det stora exportframgångar är möjliga.

– Published 26 July 2018

Sedan många har Industriellt byggande intresserat Jerker Lessing – han började forska kring ämnet efter att det skett ett antal byggrelaterade ”missöden” i Sverige, däribland stängningen av det nybyggda men mögeldrabbade Moderna museet i Stockholm.

Så här säger den tidigare LTH-studenten och industridoktoranden vid Avdelningen för konstruktionsteknik:

– Kring millennieskiftet slog flera rapporter slog fast att branschen hade stora utmaningar med hög kostnadsutveckling och bristande kvalitet, samtidigt som andra branscher visade fantastisk produktivitetsutveckling och spännande teknikutveckling. Industriellt byggande lyftes fram som en del av lösningen på byggindustrins problem. Men vad som menades med industriellt byggande var långtifrån klart.


Delvis i fabriksmiljö

Vad Jerker Lessing själv menar med industriellt byggande – som BoKlok-konceptet också är ett exempel på – är att produktionen delvis flyttas till fabriksmiljö, att tekniska lösningar och processer struktureras i plattformar och att man jobbar med ständiga förbättringar och en välutvecklad logistik. Då skapas förutsättningar för högeffektiv byggproduktion.

– Traditionellt bygger vi för en unik plats med unika tekniska lösningar, så att laget av konstruktörer, arkitekter och så vidare sätts samman för varje projekt. Med en stabil produktion, där kontinuitet och repetition är viktiga delar, kan fler människor förverkliga sina drömmar om ett säkert och vackert hem.

Är inte risken att vi får tråkigare eller fulare hus?

– Nej, varför skulle det bli så? Om vi kan göra alla andra typer av produkter estetiskt tilltalande med industriell produktion – som telefoner, bilar och flygplan – då kan vi göra detsamma med hus. Industriellt byggande måste utgå från kundernas krav och önskemål, och då måste det också vara estetiskt tilltalande och hållbart. Fult, dåligt och tråkigt är knappast vad kunderna eftersträvar.


"Följden blir att världen inte får veta"

I Sverige tillverkas 85 procent av alla småhus och 20 procent av alla flerbostadshus med industriella metoder.

– Det är häftigt att vi i Sverige är världsledande på industriellt byggande. Men märkligt nog är vi knappt medvetna om det, och följden blir förstås att inte heller resten av världen får veta.

En gåta för Jerker Lessing är varför många företag i branschen bara fokuserar på Sverige:

– Varför tittar de på den mikroskopiska svenska marknaden, när världen kan ligga för deras fötter? Industriella byggföretag skulle kunna göra samma resa som många av Sveriges andra industriföretag gjort. Den tanken är svindlande!

På LTH:s campus sitter Jerker Lessing emellanåt i ett av kaféerna eller fikarummen. Han arbetar för närvarande med en bok som ska ge en bild av vad modernt industriellt byggande innebär, och emellanåt insuper han därför atmosfär och arbetar i tystnad. Vid Stanford University och trakterna kring Silicon Valley är pulsen måhända lite högre:

– Stanfords absoluta styrka är att det är en arena där akademi, näringsliv och i deras fall extremt starka finansiärer möts. Det skapar ett speciellt ekosystem.


Samarbete för högre innovationstakt

Den nya rollen som adjungerad professor vid Stanford University innebär att Jerker Lessing fortsätter att ge kurser, anordna konferenser och studieresor och dessutom knyta ihop industrin och akademin i olika samarbeten. Han ska därtill handleda och stödja forskning.

– Det arbetet gör jag parallellt med mitt jobb på BoKlok. Att se hur forskningen och industriutvecklingen berikar varandra ska bli otroligt spännande. I sommar kommer exempelvis två Stanfordstudenter hit för praktik på BoKlok. De bidrar till vår innovationstakt och får med sig kunskaper och insikter tillbaka.

Jerker Lessing bekänner sig till ordspråket att idéer föds när människor möts.

– Ända sedan jag läste till civilingenjör i väg- och vattenteknik har jag sagt halvt på skoj, halvt på allvar att jag ska förändra världen. När jag varit på Stanford och mött studenter från världens alla hörn, och när de sedan hör av sig och berättar om planer på att starta företag i sina hemländer och bygga bra bostäder som vanligt folk har råd att bo i – då känner jag att något stort faktiskt håller på att hända.

TIINA MERI

 

FAKTA | Jerker Lessing

Under sina år som industridoktorand vid Avdelningen för konstruktionsteknik på LTH etablerade Jerker Lessing ett samarbete med Stanford University. 2013 var har där första gången i egenskap av gästforskare och sedan dess har han varje år hållit en uppskattad kurs om industriellt byggande.

När Jerker Lessing disputerade år 2015 återvände han till Stanford för en kort post-doc-period. Samma år blev han forsknings- och utvecklingschef vid bostadsföretaget BoKlok.

2017 utnämndes han till Adjunct Professor vid Stanford University, vilket innebär att han regelbundet reser till San Fransisco och Stanford för att undervisa och arbeta. Detta gör han parallellt med sitt uppdrag på BoKlok.


Fakta | BoKlok

BoKlok är ett bostadskoncept som ägs av Skanska och IKEA. Bostäder byggs med industriella metoder och tydlig produktorientering. Under 2017 byggde företaget – som har 400 anställda – 1 300 hem i Sverige, Norge och Finland.