Skip to main content

Vad vilja LTH?

– Published 4 May 2016

Som jag en gång skrivit här i min blogg tycker jag att vi alla som arbetar här på Lunds Tekniska Högskola kan använda oss av mottot:

Fråga inte vad LTH kan göra för dig, utan vad du kan göra för LTH.

När den nya organisationen presenterades häromdagen lyfte jag fram att LTH för att nå sin fulla potential behöver omorganisationen – inte för att den nya organisationen i sig löser alla problem, utan för att vi behöver ruskas om och bli lite vassare. 

Det finns några olika aspekter som jag vill ta upp. 

När det gäller grundutbildningen vill jag att vi kvalitetssäkrar utbildningar och jobbar på ett mer effektivt sätt. Med den nya GU-organisationen blir vi lite mer strategiska. Vi har flera frågor som vi nu måste ta ställning till. Hur förhåller vi oss till tre plus två jämfört med den femåriga civilingenjörsutbildningen? Vilka program ska vi ha, och hur ska de vara utformade? Hur många masterutbildningar ska vi ha? Utbildningsorganisationen bör få mer muskler, för här måste svåra beslut fattas. Nästa gång vi blir utvärderade skall alla program komma ut med flaggan i topp!

På forskningsfronten behöver vi en tydlig strategi om vart vi vill nå. Vi behöver formera våra styrkor bättre, och detta ligger också i linje med den strategiska planen. Många av de samhällsutmaningar vi möter kräver tvärvetenskaplighet från vår sida. Detta betyder att vi behöver samarbeta över gränser inom LTH, men samma sak gäller i förhållande till resten av universitetet. 

Vi får nu en organisation som underlättar för strategiskt tänk och där ledningsnivån kan hjälpa och se till att helheten blir stark. Det handlar inte om att styra forskning eller göra ingrepp i den akademiska friheten, utan om att utnyttja LTHs potential bättre. Vi behöver fundera på hur vi använder de strategiska medel som vi delar ut varje år. Eftersom vår viktigaste resurs här på LTH är människorna behöver vi vara noga med hur vi rekryterar och vem vi rekryterar. 

När det gäller forskarutbildningen föll den tidigare lite mellan stolarna, trots att den har väldigt stor betydelse för oss. Våra doktorander är i utbildning, men de är också en resurs i forskningen. Genom den nya forskarutbildningsnämnden, FUN, bäddar vi för bättre och tydligare beslut.

Vad vi inte får glömma: För att lyckas göra det bästa av LTH behöver vi riva murar mellan kärn- och stödverksamheter. Vi arbetar alla mot samma mål!

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS. Titeln skall inte ses som ett politiskt ställningstagande.