Skip to main content

Ultraljud förbättrar stamcellstransplantationer

– Published 5 September 2011

 

Transplantation av så kallade hematopoetiska stamceller är en effektiv behandling för patienter med elakartade blodsjukdomar. Cellernas sammansättning och kvalité vid transplantationen är direkt avgörande för resultatet. Forskare från Lunds universitet har nu utvecklat en metod att förbättra kvalitén på de transplanterade cellerna genom att använda ultraljud för cell-sortering.

För patienter med blodcancer är transplantation av nya blodstamceller ofta den enda behandlingen som kan bota sjukdomen. Kvalitén på de transplanterade blodstamcellerna kan vara avgörande samt rätt val av och rätt sammansättning av cellerna i transplantatet.

De nuvarande metoder som finns för att samla in och behandla stamceller inför transplantationer lämnar mycket att önska. Försöken där forskarna använt ultraljud visar att det är möjligt att avsevärt förbättra kvaliteten på blodstamcellerna med hjälp av metoden som kallas akustisk cellseparation.

- Metoden utvecklades inom området mikroteknik och bygger på grundläggande teknisk forskning från Lunds universitet, förklarar professor Thomas Laurell, forskargruppledare vid Lunds Tekniska Högskola. Metoden förväntas möjliggöra en förbättrad bearbetning av blodstamceller.

Läs hela pressmeddelandet här.