Skip to main content

Två miljoner i stöd till Malin Alsved för forskning om luftburna virus i arbetsmiljöer

AFA Försäkring tilldelar två miljoner i post doc-stöd till Malin Alsved, forskare i aerosolteknologi vid LTH.

– Published 15 September 2022

Malin Alsved. Foto.
Malin Alsved tilldelas två miljoner i post doc-stöd från AFA Försäkring. Foto: Kennet Ruona

Stödet innebär att Malin Alsved kan vidareutveckla forskningen om luftburen smittspridning på arbetsplatser. I AFA:s pressmeddelande ”Postdoc-stöd till forskning om luftburna virus i arbetsmiljöer” säger Malin Alsved:

– Vi ska studera vilka luftburna virus som finns på arbetsplatser och vilka parametrar som påverkar hur smittsamma de är. Det kan till exempel vara storleken på viruspartiklarna eller inomhusmiljön, som luftfuktighet och temperatur. Tidigare studier har visat att exempelvis influensa och covid-19 är mer smittsamt på vintern när det är kallare, men man har inte kunnat förklara varför det är så.

Länk till AFA:s pressmeddelande ”Postdoc-stöd till forskning om luftburna virus i arbetsmiljöer”

Mer information: Malin Alsved, 046–222 39 32, malin.alsved@design.lth.se