Skip to main content

Strategiskt samarbete med Olle Engkvists Stiftelse: 100 MSEK till Nanolab Science Village

NanoLund vid Lunds universitet har etablerat ett strategiskt, långsiktigt samarbete med Olle Engkvists Stiftelse som avser att stödja utrustning till Nanolab Science Village med 100 MSEK fördelat över fem år.

– Published 10 March 2023

Vy över Science Village i Lund. Foto.
Det nya samarbetet med Olle Engkvists Stiftelse är av strategisk betydelse för Lunds universitets expansion i Science Village, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

Genom samarbetet vill stiftelsen stötta den mycket starka och ledande tvärvetenskapliga forskningsmiljö som finns vid NanoLund. Med nanoteknik finns nycklar till revolutionerande lösningar för planetens och människans bästa. Stiftelsen ser därför det strategiska samarbetet kring etableringen av ett nytt laboratorium i Lunds nya stadsdel Science Village som mycket tillfredsställande. 

Studerar naturens allra minsta beståndsdelar

Ny klimat- och miljövänlig teknik för solceller, halvledare, eldistribution, vattenrening, transport- och kommunikationsmedel i kombination med minskat behov av naturresurser, liksom snabbare diagnostik och individanpassad behandling vid sjukdom – det är några tillämpningsområden för nanovetenskap. Över 400 forskare inom teknologi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och medicin samarbetar i studier av naturens allra minsta beståndsdelar vid NanoLund. Nu bygger NanoLund ett nytt, modernt laboratorium i direkt anslutning till de nya, exklusiva forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lunds nya stadsdel Science Village. Nanolab Science Village ger forskarna unika möjligheter att förse mänskligheten med ny kunskap för en hållbar civilisation.

– Mina forskarkollegor och jag är mycket tacksamma över stödet från Olle Engkvists Stiftelse. När vi ”slöjdar” på atomnivå för att skapa bättre villkor för både människan och planeten, ger ett optimalt utrustat laboratorium och närheten till de två stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS unika möjligheter, säger docent Maria Messing, ställföreträdande föreståndare, NanoLund.

Materialvetenskap och nanoteknik ger avgörande tillämpningar

– Nanolab Science Village stärker bokstavligen våra möjligheter att förbättra vår värld med naturens egna resurser, för flera, nya och önskvärda egenskaper. Energieffektivare, smartare, starkare, miljövänligare material har blivit möjliga att skapa på naturens eget sätt. Och det rör inte bara ”klassisk ingenjörskonst”. Det rör allt och alla!

Erik Renström, rektor vid Lunds universitet håller med:
– Stora revolutionerande tekniksprång sker bara ett par gånger per århundrade. Nu står vi inför nästa. Forskning i materialvetenskap och nanoteknik har öppnat för nya, avgörande tillämpningar. Olle Engkvists Stiftelse är en betydelsefull och aktad finansiär av forskning vid Lunds universitet. Det nya samarbetet med Olle Engkvists Stiftelse är av strategisk betydelse för Lunds universitets expansion i Science Village. Nanolab Science Village är universitetets första etableringssteg i det framväxande Science Village. Varmt tack!