Skip to main content

”Städbakterier” ger hopp om klorfritt kranvatten

I en unik studie i dricksvattenledningar i Halland testade forskare och det lokala vattenbolaget att skippa klor i dricksvattnet. Resultatet? En bakterietillväxt så klart, men efter ett tag kom överraskningen: En ofarlig rovbakterie växte till sig och åt upp flertalet bakterier. Studien tyder på att klor inte alltid behövs om filtreringen är bra samt att rovbakterier på sikt kanske kan användas för att rena vattnet.

– Published 8 June 2023

drickvattenrör
Ofarliga rovbakterier tog över när kloret togs bort. Foto: Krisjtan Pullerits

Precis som människans tarmar innehåller en rik bakterieflora, frodas många slags bakterier i våra dricksvattenledningar. På insidan av rörväggarna finns en tunn, kletig beläggning, en så kallad biofilm, med bakterier.

Dessa bakterier har alltså överlevt tillförseln av klor vars primära uppgift är att döda bakterier i allmänhet och hälsovådliga bakterier i synnerhet.  

Ett vanligt glas dricksvatten innehåller massor av ofarliga bakterier. Dock är kloret, som i det studerade ledningsnätet tillsätts i form av monokloramin, inte helt oproblematisk.

– Klor är ett effektivt sätt att desinficera, men det finns bevisad risk för hälsopåverkan. Klor har kopplats till cancer och fosterskador. Att studera om klor kan ersättas med andra metoder är därför relevant, säger Catherine Paul, docent och universitetslektor i teknisk vattenresurslära och teknisk mikrobiologi vid LTH, Lunds universitet. Hon har i många år studerat dricksvattnets mikroflora och olika slags reningsmetoder.

Läs hela nyheten på LU:s webbplats