Skip to main content

Orsaker till varg- och björnrädsla kartlagda för första gången

– Published 27 October 2011

Idag bemöts människors rädslor för varg och björn huvudsakligen med fakta och information om djuren. Men för att uppnå målet om en bättre samexistens mellan människor och rovdjur måste man även förstå och utgå från människors upplevda känslor. Det gör man inte idag, helt enkelt eftersom det saknas kunskap på området.

Ny forskning har tagit reda på vilka psykologiska faktorer som styr rädsla för björn och varg. Förhoppningen är att den kan bidra till ett bättre beslutsunderlag för de myndigheter som beslutar i frågor som rör rovdjursförvaltning.

– Våra resultat visar att rädsla för björn eller varg kan begränsa människors vardag och därför bör tas på allvar, säger Maria Johansson, projektledare och forskare i miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Maria Johansson och hennes forskarkollegor kan också konstatera att människas relation till myndigheter påverkar rädslan för varg. Bra bemötande och förståelse för den mänskliga dimensionen från myndigheter är alltså väldigt viktig, menar de.

När det gäller björn ser forskarna inte samma starka koppling. Där spelar istället upplevelsen om björnen som djurart större roll.

– Eftersom vi ser att rädslan har olika bränsle både när vi frågar människor i enkäter och när vi studerar hur de kognitivt och fysiologiskt reagerar på bilder av björn och varg i labbstudier krävs differentierat bemötande av människor från myndigheternas sida, säger hon och tillägger:

– Det viktigaste med studien är att vi nu har fått en inblick i det komplexa samspelet mellan de olika psykologiska faktorer som spelar in när människor känner sig rädda.

Hon betonar att det finns människor för vilka närvaron av varg och björn är en positiv upplevelse. Att man tagit fasta på dem som upplever rädsla är helt enkelt för att det är viktigt att lyfta den enskilda individens perspektiv och på så vis bidra till en förbättrad dialog kring rovdjursförvaltningen.

Forskningen har genomförts av Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle och Grimsö Forskningsstation-SLU. Underlaget har varit en enkät som ca 400 personer som bodde i varg- eller björntäta områden besvarat och fördjupade studier av ett 40-tal personer som antingen sagt sig definitivt inte vara rädda eller mycket rädda för dessa djur. Forskningen har finansierats av Viltvårdsfonden, Formas och Crafoordska stiftelsen.

För mer information, kontakta Maria Johansson, Lunds Tekniska Högskola, 046-222 71 69, Anders Flykt, Högskolan i Gävle 026-64 85 74, Jens Karlsson, Grimsö Forskningsstation 0581-69 73 23. Högupplöst bild på forskarna finns i Lunds universitets bildbank, http://bildweb.srv.lu.se/. Skriv Maria Johansson i sökfältet.