Skip to main content

Ny utställning: ”Klas Anshelm, samlade ting”

– Published 16 September 2011

Utställningen är producerad av Per Qvarnström

Få har som arkitekten Klas Anshelm präglat Lunds moderna stadsbild. Några av stadens mest uppmärksammade offentliga byggnader är hans verk. Nu föräras Anshelm en egen utställning. Mellan 20 september och 1 november kan modeller, teckningar, skisser och privata föremål - många aldrig tidigare visade - beskådas i Arkitekthuset, ”A-huset”, mitt på LTH:s campus.

– Helt klart kan Anshelm inspirera än idag. Ta Malmö Konsthall som exempel. Den invigdes 1975 men är modernare nu än när den byggdes. Då var kulturklimatet radikalare än idag. Malmö konsthall kan betraktas som ett byggt manifest över dåtidens ideal, menar Per Qvarnström, arkitekt och utställningens initiativtagare och producent.

Utställningen gör nedslag i tre byggnader som var och en får representera 1950-, 60- och 70-talen: Lunds Konsthall (-57), Lunds stadshall (-69) och Malmö Konsthall (-75). Därutöver visas en hel del privata föremål och ”samlade ting”.

– Han var lite av en samlare och han hade alltid konstnärliga experiment i gång. Han förvandlade skräp till skulpturer vilka även ställdes ut offentligt. Han sökte också efter nya användbara byggnadsmaterial.

Klas Anshelm föddes 1914 och tog arkitektexamen strax före andra världskriget. Några år som anställd på kontor med stor produktion under och strax efter kriget innebar att Anshelm hade med sig stor kunskap om byggande och arkitektur när han startade eget kontor i Lund 1947.

– Anshelm var oerhört formmedveten. Man kanske inte tänker på det, men LTH:s röda tegelvolymer är noga arkitektoniskt genomarbetade. 

Vad: Utställningen ”Klas Anshelm, samlade ting”
Var: I det nyligen ombyggda ”A-huset ”på LTH:s campus, Sölvegatan 24, Lund
När: 20 september - 1 november, må - fre kl 8-17
Alla är välkomna till vernissage i A-huset klockan 18.00 tisdagen den 20/9:e!