Skip to main content

Nu lättar Fågel Fenix ur Brunnshögs mylla!

Jag är övertygad om att ett Science Village som sjuder av liv och drar maximal nytta av ESS och MAX IV är rätt väg att gå för att utveckla både forskning och undervisning. Jag är speciellt glad att vi har studenterna med oss i denna process, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall med anledning av att LTH:s styrelse beslutat om en inriktning för fakultetens etablering i "forskarbyn" som kommer att växa fram mellan de två stora anläggningarna.

– Published 2 November 2020

Skymning över Max IV-laboratoriet, där några lampor lyser gult.
MAX IV, som tillsammans med ESS kommer att förändra både Lund och världen. Foto: Leif Jansson

Relativt tidigt under min rektorsperiod skrev jag en bloggpost med titeln ”Fågel Fenix ur Brunnshögs mylla!”. I den skrev jag att det kanske största som hänt i Lund sedan universitetets grundande 1666 sker just nu – när två av Europas, och kanske världens, mest avancerade forskningsanläggningar byggs i Lund och blir LTH:s nya grannar. 

En flytt av delar av Lunds universitet och LTH till ”forskarbyn” mellan MAX IV och ESS är något jag verkat för under mina år som rektor, och etableringen i Science Village har hela tiden legat högt på min agenda.

Därför är jag oerhört glad att vi nu, när min period som LTH:s rektor snart är slut, kan kryssa av inte bara att Lunds universitet har beslutat om en vision för etableringen, utan också att LTH:s styrelse har fattat ett beslut i denna riktning.

Jag är speciellt glad att vi på LTH har med studenterna i denna process. Jag är övertygad om att ett Science Village som sjuder av liv och drar maximal nytta av anläggningarna är helt rätt väg att gå för att utveckla både forskningen och undervisningen.

Är det problemfritt? Naturligtvis inte.

Så varför tycker jag då att detta är så viktigt? Skall en flytt några ynka kilometer betyda något för ett anrikt lärosätes framtid?

För att belysa detta väljer jag att använda ett citat från John F. Kennedy, när han 1962 talade på Rice University om varför människan skulle åka till månen: “We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills …” 

Etableringen i Science Village ger oss möjligheter att tänka och skapa nytt eftersom vi inte är bundna, varken fysiskt eller i tanken, av de ingrodda strukturer vi idag befinner oss i. Potentialen är alltså enorm!

Kanske inte lika storslaget att flytta till Science Village som att åka till månen, men dock.

Jag tror att denna utmaning kan bli en katalysator för så mycket annat som vi inte tänker på idag, men som är helt nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, både för universitetet och för samhället i stort. Vi ska självklart bidra till de möten och det nyfikna utforskande som kan ge svar på många av framtidens avgörande frågor.

Nu kör vi så det ryker!

Viktor Öwall

Rektor LTH

 

LTH-beslut om en större etablering i Science Village

Vision för Lunds universitets etablering i Science Village