Skip to main content

Mätningar av mikrovågsfotoner kan avslöja universums mysterier

Ville Maisi, universitetslektor i Fasta tillståndets fysik vid LTH och forskare inom NanoLund, tilldelas Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant på 28 miljoner kronor för projektet QPHOTON. Forskningen som ska pågå i fem år handlar om att bygga mikrovågsdetektorer.

Jessika Sellergren – Published 31 January 2023

Fotondetektor. Foto.
Ville Maisi får ERC:s Consolidator Grant på 28 miljoner för projektet QPHOTON som handlar om att detektera mikrovågsfotoner. Bilden visar ett kretskort med en mikrovågsfotodiod som ska användas för att tillverka detektorer som kan identifiera mikrovågsfotoner. Foto: Waqar Khan

De flesta associerar mikrovågor till den lilla ugnen som värmer färdigrätter i många människors kök. Men mikrovågsfotoner inom kvantteknologin är användbara inom helt andra områden.

Inom projektet ska ultrakänsliga mikrovågsdetektorer utformas. Dessa sensorer kan mäta och beräkna mikrovågsfotoner – beräkningar som kan ge nya insikter om hur mätprocesser fungerar i mikroskopiska system.

Ville Maisi berättar att mikrovågsfotoner är svåra att detektera på grund av sin minimala energi, men de spelar en stor roll inom merparten av det fasta tillståndets fysik som används inom kvantteknologin, exempelvis i supraledande kvantbitar och kvantsensorer baserad på halvledare.

– Den traditionella teknologin kan inte lösa vissa beräkningar eller tillföra tillräckligt känsliga sensorer för de mest krävande mätningarna. Detekteringen av mikrovågsfotoner öppnar nu upp för nya användningsområden inom kvantteknologin genom att detektorerna har förbättrad känslighet och ny funktionalitet.

En av förhoppningarna inom projektet är att öka kunskapen om vårt universum.

– Kanske vi kommer kunna slå fast vad som är mörk materia, vilket är ett av de största mysterierna i vårt universum för närvarande, säger Ville Maisi.

Ville Maisi. Foto.

Ville Maisi

Ville Maisi tilldelas ett ERC Consolidator Grant på 28 miljoner kronor för projektet Microwave Quantum Photonics for Quantum Technology and Fundamental Physics’ – QPHOTON.

Ville Maisi är universitetslektor i Fasta tillståndets fysik vid LTH, forskare inom NanoLund, LTH:s profilområde Nanovetenskap och halvledarteknologi samt inom LU:s profilområde Ljus och material.

Ville Maisi i Lunds universitets forskningsportal

Ville Maisi och Martin Bech. Foto.

Två Lundaforskare får sammanlagt 48 miljoner från Europeiska forskningsrådet

Ville Maisi och Martin Bech har tilldelats det prestigefyllda anslaget ERC Consolidator Grant. Under fem år ska de båda forskarna driva projekt inom detektering av mikrovågor och röntgenmikroskopi.

Läs nyheten Två Lundaforskare får sammanlagt 48 miljoner från Europeiska forskningsrådet på lu.se