Skip to main content

Lundapolitiker besöker LTH

– Published 1 June 2016

En gång om året bjuder ledningen för LTH in skånska riksdagspolitiker för att diskutera och utbyta idéer. Enligt sägnen hade vi en gång i tiden som tradition att också träffa Lunds kommunpolitiker. I höstas pratade vi om att återuppta den traditionen och måndagen den 23 maj lyckades vi till slut synka kalendrarna och få till ett möte – för att berätta om LTH och vad vi kan erbjuda. Med på mötet var också TLTHs ordförande Björn Sanders (han blir förresten snart ordförande för LUS). Nedan följer några punkter vi diskuterade under två timmar.

Nu driver vi Hållbart Campus!
Jag berättade lite om LTH och vad vi är stolta över och ganska snabbt kom vi in på diskussioner om projektet Hållbart Campus.

Från politikerna var det ett stort intresse när det gäller idén att göra campus till en mer levande och integrerad del av Lund. 

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, är själv en tidigare LTH-student och han känner väl till campus. Från honom, men också allmänt, kom positiv respons. Det är roligt med tanke på att Lunds kommun sitter med i arbetsgruppen som vi skapat för Hållbart Campus. 

LTH och Brunnshög
Vi pratade också om LTHs närvaro på det framväxande området vid Brunnshög där MAXIV snart invigs och ESS håller på att ta form. Min bild är klar: LTH bör vara där! Vad och hur är frågor som återstår att svara på. En flytt till Science Village Scandinavia av delar av LTHs verksamhet är definitivt inget att ta lättvindigt på. Vi ska tänka till ordentligt men likafullt tror jag att vi ska gå den vägen. Exempelvis när det gäller undervisningsbiten måste vi tänka vidare. Jag tror till exempel att en del för senare årskurser kan flytta till Brunnshög, precis som en del laborativa kurser. Men det är svårt att se att grundkurserna skulle kunna flytta dit. Men låt oss fundera vidare och diskutera!

Man ska inte bortse från att det fysiska avståndet kan vara ett hinder, för det blir ofta enklare när vi möts och jobbar nära varandra. Men det gäller att hitta sätt att överbrygga dessa hinder. Vi måste bli bättre på att skapa mötesplatser som jag sa i min förra blogg!

Argumenten för en flytt är att det är där vi ser utvecklingen i Lund, det är där vi kommer att se en stor del av det ”senaste” inom vetenskapen. Jag är säker på att många fler än de som idag är medvetna om det kommer att dra nytta av forskningen som bedrivs på Brunnshög. Inte bara de som är direkt inblandade men det finns även frågor om stadsplanering och hållbara städer, företagsetableringar i en ny forskningsmiljö, juridiska frågeställningar och inte minst vad som händer när ett stort antal forskare möts i nya miljöer. 

Jag kommer ihåg när jag började på LTH under 1980-talet, då kändes det som om LTH låg i utkanten av Lund. När Brunnshög växer fram kommer vi känna att LTH allt mer tillhör centrum.

Tekniskt basår ligger i kommunernas intresse
Tekniskt basår är en väg för breddad rekrytering och värdefullt för dem som inte valde rätt på gymnasiet. Det var positivt att kommunföreträdarna är beredda att ta upp frågan om tekniskt basår i samverkansarbetet med andra, omkringliggande kommuner. En diskussion som måste föras är vem som egentligen ska betala för det tekniska basåret. Vi tycker att det egentligen är en gymnasieverksamhet och därför en del av kommunernas uppdrag. Samhällsekonomiskt ser vi det som väldigt positivt och något vi gärna hjälper till med och i år utökar vi till omkring 60 platser. Att vi fördubblar antalet platser känns väldigt positivt!

Vicerektor Per Warfvinge har salufört tanken att vi också ska använda tekniskt basår för dem som kommer som flyktingar till Sverige, med examen eller nästan en examen i bagaget. Tekniskt basår kan vara ett sätt för dem att komma in i samhället och i svenska språket. Det verkar som att Lunds förtroendevalda gillade tanken! 

Jag hoppas att något konkret kommer ut av detta, för visst vore det fint om vi kunde dela på finansieringen av tekniskt basår som ges i LTHs regi!

Fler Science and Innovation Talks?
Vi berättade också om Science och Innovation Talks, pilotprojektet där våra forskare ger frukostseminarier på Tetra Pak. De verkade intresserade av att ta med sig upplägget till ett samarbete med Lunds kommun. Det finns många frågor där det kunde vara värdefullt att utbyta erfarenheter!

Denna eventuellt urgamla tradition har vi nu förnyat. Tillsammans bestämde vi oss för att det varit värdefullt att träffas och att vi fortsätter med dessa möten. Om inte förr så välkomnar vi Lunds kommun igen om ett år!

Viktor Öwall
Rektor LTH