LTH värd för CESAER-konferens – till nytta för världen

Idag står LTH värd för en stor konferens, ”Academia for the benefit of society – meeting critical challenges”, som tar sig an några av dagens stora samhällsutmaningar. Konferensen arrangeras av nätverket CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, som samlar representanter för 53 tekniska universitet från 26 länder.

– Publicerad den 14 October 2021

LTH är värd för CESAER-konferensen Academia for the benefit of society – meeting critical challenges som tar sig an vår tids samhällsutmaningar.

Presentationer kommer att ges av representanter för akademin, offentlig sektor, industri och studentorganisationer, som kommer att reflektera över universitetens uppdrag att vara till nytta för samhällen och bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor över hela världen.

Konferensen äger rum i en tid med fördjupad klimatkris liksom ökad robotisering och automatisering som förändrar villkoren på arbetsmarknaden. Nyckelteknologier som artificiell intelligens, bioteknik och kvantteknik ger stora möjligheter – och ställer oss inför nya dilemman. Samtidigt utmanas förtroendet för myndigheter, inklusive akademiska institutioner, och i delar av världen har den offentliga debatten blivit alltmer polariserad.

– Jag är hedrad över att få vara värd för CESAER-konferensen och att träffa kollegor från universitet runt om i Europa för att diskutera den relevanta frågan om hur akademin är till nytta för samhället. Detta nätverk är viktigt och värdefullt för oss på LTH eftersom vi ofta står inför samma utmaningar som andra lärosäten och dessutom behöver bidra till lösningar på komplexa samhällsutmaningar, säger Annika Olsson, rektor för LTH.

Vinnarna i studenttävlingen Competition Best Idea 2021 kommer också att koras under konferensen. Tre studentteam får presentera sina idéer för att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet via en virtuell utställning. Det vinnande laget belönas med 20 000 euro.

Nätverket CESAER bildades 1990 och är en sammanslutning för samarbete i främst policyfrågor som rör högre utbildning i Europa. CESAER:s består av över 50 tekniska universitet ifrån 26 europeiska länder. Samarbetet avser såväl forskning som grund- och vidareutbildning. Nätverkets kontor ligger i Leuven i Belgien.

CESAER:s uppdrag

CESAER:s uppdrag

CESAER:s uppdrag är uppbyggt kring fem syften:

  • Lära av varandra: Att dela information och bästa praxis inom högre utbildning, forskning, innovation och universitetsstyrning.
  • Inflytande i viktiga organ: Att bistå beslutsfattare och finansiärer för att forma europeiska strategier, policy och finansieringsprogram.
  • Delta i europeiska finansieringsprogram.
  • Främja styrkor globalt: Att stödja nätverkets medlemmar i att visa sin excellens och särskiljningsförmåga på europeisk nivå och därutöver.
  • Höja diskussionen om nyckelfrågor: Att främja reflektion och förståelse för vetenskapens och teknikens roll i öppna kunskapssamhällen.