Skip to main content

LTH-studenter får pris för "Årets idé"

– Published 9 September 2011

På årets Livsmedelsdagar fick det två LTH-studenterna Mattias Andersson, teknisk fysik, och Matilda Axelson, industriell ekonomi priset för "Årets idé" och 30 000 kr för sitt koncept "SmartFood." SmartFood är ett sätt att märka livsmedel på ett mer omfattande och lättöverskådligt sätt än i dag. Märkningen graderar livsmedlet enligt kriterierna "miljö", "samhälle & etik" samt "hälsa" samt ger en samlade gradering också.

Läs mer på SmartFoods hemsida

I filmen nedan presenterar Mattias konceptet med SmartFood (ungefär 3 minuter in)