Skip to main content

LTH lyckosamt hos Europeiska innovationsrådet – nya chanser snart

Av svenska universitet har Lunds universitet hittills fallit bäst ut i Europeiska innovationsrådets satsning på ny och banbrytande teknik. Sedan den första utlysningen år 2021 har Lunds universitet beviljats medel i sju projekt varav fem hör till LTH. Snart öppnas en ny utlysningsomgång. 

– Published 1 June 2023

Flera av de vinnande projekten hör hemma i universitetets nanoforskning. Här en forskare i gruppens renrumslabb. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.

Europeiska innovationsrådet (EIC) syftar till att stötta framstående forskning längs den snåriga vägen ända fram till kommersialisering och samhällsnytta. Sedan EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, sjösattes år 2021 finansierar EU-forskning i tre huvudinriktningar benämnda Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa. 

Inom det sistnämnda har Europeiska innovationsrådet fått i uppdrag att främja excellent forskning med hög innovationspotential och för ändamålet en egen pengapåse med sammanlagt drygt tio miljarder euro.

Skåne, Sverige och Europa

Både ur svenskt och ett europeiskt perspektiv har utfallet för Lunds universitet hittills varit bra: Sju projekt har beviljats, varav fem hör till LTH och två till medicinska fakulteten. Omsatt i pengar blir det knappt 5,4 miljoner euro. 

Detta att jämföra med Karolinska institutet som fått drygt fyra miljoner euro fördelat på sex projekt och Chalmers som fått 2,8 miljoner euro fördelat på fem projekt. Även i Europa rankas LU högt, på sjunde plats bland europeiska lärosäten. 

Ledande lärosäte är Tekniska universitetet i Delft, Nederländerna, med 13 projekt, följt av tekniska högskolan i Lausanne (EPFL) med tio projekt.

Tydlig innovationspotential krävs

Många projekt i Lund hör hemma i nanoteknik med tillämpningar inom exempelvis halvledare, optik och biomaterial. I dessa utforskas det helt nya möjligheter som tekniken ger. Att tekniken bedöms som både banbrytande och med klar innovationspotential är en förutsättning för att få medel från Europeiska innovationsrådet.  

Nya chanser juni – oktober

I juni öppnar en ny omgång utlysning inom EIC Pathfinder Challenges, som ett av Europeiska innovationsrådets utlysningsspår kallas, med deadline är 18 oktober. Denna omgångs aktuella teman är ren och effektiv kyla, byggdigitalisering, precisionsnutrition, ansvarsfull elektronik samt solenergi i rymden. 

 

Projekt vid Lunds universitet som fått medel från Europeiska innovationsrådet

•    Anders Mikkelsen (koordinator) InsectNeuroNano (Insect-Brain inspired Neuromorphic Nanophotonics)

•    Cord Arnold (koordinator) SISHOT (Single-shot, ultrashort laser pulse characterization based on the dispersion scan technique)

•    Kimberly Dick Thelander (partner) SOLARUP (Advanced Strategies for Development of Sustainable Semiconductors for Scalable Solar Cell Applications

•    Pablo Villanueva Perez (partner) MHz-TOMOSCOPY (MHz rate mulTiple prOjection X-ray MicrOSCOPY).

•    Niels-Bjarne Woods (partner) HyperTargIPS-NK (Hyper-targeting CAR NK cells from induced pluripotent stem cells for novel off-the-shelf anti-tumor therapies)

•    Malin Parmar (partner) OpenMIND (Opto-Electronic Neural Connectoid Model Implemented for Neurodegenerative Disease)

•    Thomas Laurell (partner) AcouSome (Acoustofluidic thin-film actuated chip for exosome separation from blood)

Också flera företag

Även företag kan söka EIC-medel. Hittills har 36 svenska företag lyckats ta emot 53.5 miljoner euro i anslag från EIC. Av dessa är tio hemmahörande i Skåne (med ca 20 miljoner euro i finansiering), varav flera har koppling till Lunds universitet, däribland Accousort, Hexagem, Aligned Bio, Xenergic, Colzyx och Syntech.