Skip to main content

LTH-ledningens ”testamente”!

Jag har hunnit bli extremt imponerad av det arbete som utförs på LTH, inte minst av Teknologkåren, och jag har sett att vi är många som verkligen vill LTH:s bästa, även om vi ibland tycker olika i sakfrågorna. Men varför skall vi vara överens hela tiden? Jag är övertygad om att vi med våra olika åsikter, bakgrunder och förutsättningar har en fantastisk möjlighet att utveckla LTH. Det skriver Viktor Öwall, i ett sista blogginlägg i egenskap av LTH:s rektor.

– Published 29 December 2020

Tre studenter i suddiga konturer går framför konstverket Cadillac Eldorado i V-huset på LTH. Foto.
LTH:s viktigaste bidrag till samhällsutvecklingen är studenter. Här ses LTH-studenter framför en replika av konstverket Cadillac Eldorado av John E Franzén. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Så är det dags att summera min rektorsperiod vid LTH. Det har varit sex slitiga men framför allt roliga år. Alla de nya bekantskaper jag gjort, både inom och utom LTH och Lunds universitet, är kanske det roligaste med jobbet. Men också möjligheten att påverka LTH:s och i viss utsträckningen även universitetets utveckling.

En tidig bloggpost under titeln ”LTH-bussen på väg!” skrev jag efter det första styrelsemötet 2015, då ordföranden Charlotta Falvin jämförde uppdraget med att hoppa på en buss i farten och försöka styra den rätt. Jag känner att jag kan vara ganska stolt över vad vi tillsammans åstadkommit, nu när det är dags att lämna över till nästa ”chaufför” – även om det finns gott om nya utmaningar för LTH att ta tag i och vissa som vi i den avgående ledningen inte mäktade med.

En avgående ledning summerar, vem bryr sig? Jag hoppas att du inte skall tänka så. För att ge en översikt till hela LTH och som del i att ge en bra överlämning till den nya ledningen har vi i den avgående författat ett ”testamente” där vi lyfter fram en del av de beslut och åtgärder som vi har vidtagit för att stärka LTH. Denna blogg är i stort sett identisk med förordet i "Ledningens testamente (PDF, 10,5 MB, ny flik)", som du i sin helhet kan du läsa här. 


Ett viktigt stöd i den avgående
LTH-ledningens arbete de senaste åren har varit Strategisk plan 2017–2026. Den har hjälpt oss att se till att vi håller kursen, som en del av ett universitet bland världens främsta. Planen konkretiserar Lunds universitets strategiska plan utifrån ett LTH-perspektiv, och den vägleder oss när vi prioriterar bland olika åtaganden och åtgärder.

LTH:s strategiska plan, eller snarare processen som ledde fram till densamma, är en av de saker jag är stolt över. Då talar jag inte främst om målen och texterna i sig – utan om hur vi arbetat i riktning mot målen, inom område efter område, för att undvika exempelvis splittring och vindflöjeltendenser, som lätt kan bli resultatet på en stor fakultet, en del av ett stort ofta ganska trögrörligt universitet.


Vad är riktigt viktigt för alla oss
som arbetar på eller har starka band till LTH? Gemensamt för oss på LTH är att vi tillsammans utforskar och skapar – till nytta för världen. Vi är till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet. Därför skapade vi dessa ”nyttoområden”, som förmedlar bilden av LTH på ett nytt sätt till omvärlden. Istället för att berätta hur vi är organiserade eller exakt vad vi gör vill vi kommunicera varför och hur vår verksamhet bidrar till att utveckla samhället och vår omvärld.

Jag vill påstå att detta har gett oss en stabil grund att stå på när det gäller att framöver berätta om oss själva för omvärlden, och när det gäller att skapa och stärka de interna samarbetena inom såväl LTH som universitetet i dess helhet.

Men nyttoområdena, och LTH-visionen som vi satt, är mer än ett starkt och effektivt berättande om LTH. De är ett svar på de stora samhällsutmaningarna – som identifieras av bland andra FN, EU och Sveriges regering – och det öppnar upp och ger oss möjlighet att hitta nya partners och ingå nya samarbeten som är till gagn för samhället. De hjälper oss också att rekrytera studenter, framtidens problemlösare!


Utbildningen är LTH:s viktigaste
uppgift i ”samhällskontraktet”, och vårt största bidrag till samhällsutvecklingen är våra studenter.

Sedan jag först hörde det har jag ofta använt ett citat från en rektorskollega från Twente University i Nederländerna, så varför inte så även häri mitt ”testamente”:

Ett universitet utan forskning är ett dåligt universitet. Ett universitet utan studenter är inget universitet!

Av den anledningen har vi i ledningen jobbat med kvalitet och förnyelse av utbildningsprogrammen. En del har varit omorganisationer för att skapa kortare beslutsvägar och underlätta samarbetet mellan kärnverksamhet och specialiststöd. Men än viktigare är att vi skapat en anda av att förändring är av godo och nödvändigt för att vi skall vara fortsatt relevanta.

Världen runtomkring oss förändras, och våra utbildningar måste följa med.

Eller för att använda ett annat citat, från romanen Leoparden av Giuseppe Tomasi di Lampedusa:

Om vi vill att allt skall förbli som det är, måste allting förändras.

Ett led i förändringsarbetet har varit att vi har invigt ett makerspace för studenter och anställda vid Lunds universitet; X-Lab har fått 100 kreativa kvadratmeter i Norra apparathallen i M-huset. Planen är att ytan skall bli tio gånger så stor, och att ”oväntade” möten och samarbeten i denna inspirerande miljö skall leda till nya innovationsresor.


När det är dags att summera
är jag särskilt glad över att vi på LTH fått med oss studenterna på resan till Science Village i Brunnshög.

I området mellan ESS och Max IV växer en ny, internationell forskarby fram. Där kommer det troligen att avgöras om Lunds universitet skall finnas med bland världens topp-100-universitet – och avgörandet har inte bara att göra med spjutspetsforskning inom material- och livsvetenskaper.

Lyckas vi i Science Village, precis som på LTH:s campus i sin helhet, skapa de miljöer som lockar de främsta talangerna och ger plats åt riktigt kreativa och ibland oväntade möten – då kommer vi också att ha världens ögon på oss när vi bidrar till lösningar i fråga om flera stora utmaningar för mänskligheten: Rätt medicin till rimligt pris, lättviktsflygplan, vattenrening, grödor som mättar fler …

För att framstegen skall uppnås skall LTH och Lunds universitet självklart dra sitt strå till stacken. Och glöm allt tal om att Science Village är ett område som blir exklusivt för naturvetare och ingenjörer. Det är för alla om vi lyckas spränga våra bojor.

LTH:s styrelse har under 2020 beslutat om en inriktning för LTH:s etablering i Science Village som innebär att även delar av grundutbildningen kommer att följa med. Detta är en förutsättning och en fråga om trovärdighet för ett universitet och en fakultet som talar om sammanflätning mellan forskning och utbildning.


När vi, i digitaliseringens
men också coronapandemins tidevarv, talar om distansundervisning och en ökad andel hemarbete är jag övertygad om att vi samtidigt måste slå ett slag för campusutvecklingen och våra fysiska miljöer, som är en delvis outnyttjad konkurrensfördel.

Om svenska lärosäten, och hyresvärden Akademiska Hus, inte tar krafttag för att utveckla de fysiska miljöerna kommer många lärosäten att knäckas när konkurrensen om studenter på allvar inleds från digitala toppuniversitet och andra digitala aktörer som kan satsa stort på marknadsföring. Att LTH:s hela campus skall vara en levande, attraktiv miljö och utformas i nära samarbete med studenterna är en viktig utgångspunkt.


Jag hoppas att den speciella anda
som jag upplevt här på LTH skall bestå och förstärkas i framtiden. Potentialen är enorm!

Själv såg jag denna anda kanske allra tydligast manifestera sig under coronakrisen, då studenter och anställda uträttade storverk genom en extremt snabb övergång till digital undervisning och examination, och dessutom började tillverka bland annat skyddsmaterial som Skånes universitetssjukhus vid tillfället led akut brist på.

Jag har nu lärt känna ”Kårhuset” från insidan, och jag har hunnit bli extremt imponerad av det arbete som utförs och inte minst av Teknologkåren, TLTH. Jag har sett att vi är många som verkligen vill LTH:s bästa, även om vi ibland tycker olika i sakfrågorna. Men varför skall vi vara överens hela tiden? Jag är övertygad om att vi med våra olika åsikter, bakgrunder och förutsättningar har en fantastisk möjlighet att utveckla LTH till nästa jubileum 2031!

En av sakerna som jag som rektor eftersträvat att göra är att förändra kulturen på LTH, för att den skulle bli mer öppen, inbjudande, samarbetsvillig och i ordets positiva bemärkelse mer kollegial. Vi i den avgående ledningen ser nu ökande samarbeten mellan såväl institutioner som fakulteter som oerhört positivt.

LTH:s nya ledning, som tillträder den 1 januari, vill jag önska all lycka och välgång. Tack till alla, och fortsätt det hårda arbetet, till nytta för världen.


Viktor Öwall

Rektor LTH under åren 2015–2020

PS Har för övrigt också jobbat för att lyfta fram konsten och arkitekturen på LTH, och ett projekt är igång som jag hoppas vi skall se resultatet av under våren 2021. Läs mer om konsten på LTH och varför inte om TechnolutionDS