Skip to main content

LTH i framtiden!

– Published 30 March 2017

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för?

Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi jobbat med en kommunikationsstrategi. Både Lunds universitets och LTH:s strategiska planer talar om de globala samhällsutmaningarna och hur dessa ska vara en ledstjärna. Gör vi detta för att det är trendigt och ligger i tiden? Kanske kan det vara så, men jag tror mer att det är för att vi ska vara relevanta. Vi vet att världen står inför stora utmaningar inom flera sektorer: vatten, energi, klimat, stadsutveckling, etc, etc, etc. Dessa utmaningar ifrågasätts ibland, och när jag skrev om faktaresistens tog jag upp att vi måste ge en motbild! Samtidigt förändras vårt samhälle med digitalisering och nya produktionsmetoder, som 3D-printning, nya förpackningar och utvecklingen inom transporter. Här måste vi vara med och skapa ny kompetens! Vi ska alltså vara relevanta, vad vi nu menar med det.

På LTH görs det så fantastiskt mycket intressant. Men syns det? Vet ni om det? Känner politiker och beslutsfattare till vår kompetens? Känns vi relevanta? Det här är viktigt för oss! Därför ska vår nya kommunikationsstrategi hjälpa till att lyfta fram det vi gör. Vi vill att vi, både internt och externt, ska ge de rätta ingångarna till det du söker. Idag är det inte lätt att titta på LTH:s institutioner och förstå vart man ska gå om man har en fråga om till exempel vatten. Det vill vi ändra på! Jag är övertygad om att det kan skapa nya kontaktytor och öka möjligheter till samarbeten. Jag är också övertygad om att detta kan skapa intresse hos våra studenter, nuvarande och framtida. Kanske kan det också få våra alumner ännu mer stolta över sitt Alma Mater: vilket inte är så dåligt det heller!

Men vad är då att vara relevant? Att göra det som fyller ett behov vi har identifierat idag, eller som vi förutser kommer framöver? Visst är det så, men det finns även annat som kan göra oss relevanta: kanske inte idag men imorgon.

Det finns de lite galna idéerna som vi inte vet om de har en lösning. Den intressanta frågan som verkar  sakna "relevans". Även dessa måste få plats på ett universitet som kallar sig världsledande och briljant! Det är här vi kan skapa det disruptiva och det riktigt nya. Kanske kan man använda några ord från den stora amerikanska poeten Robert Frost:

Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.

Låt oss visa att vi är relevanta, men också ge plats för det till synes irrelevanta.


Viktor Öwall

Rektor LTH