Skip to main content

Kräftdjur kan tillverka silke

– Published 21 November 2011

Fjärilslarver och spindlar kan båda tillverka silke; en tunn, stark och klibbig proteinsträng som i fjärilens fall kan användas för att göra tyger. Men nu har forskare upptäckt att även ett räkliknande djur har samma förmåga. Det handlar om viss typ av märlkräftor, Crassicorophium bonellii, som lever i havet över större delen av världen.

– Det kanske allra mest sensationella är att detta är exempel på hur naturen kan tillverka ett material som är självhäftande under vatten. När vi förstår hur sådant här marint silke är uppbyggt kan det inspirera till nya material med åtråvärda egenskaper, säger Cedric Dicko, forskare i materialkemi vid Lunds Tekniska Högskola och den som ligger bakom rönen tillsammans med tidigare kollegor vid Oxford University. Resultaten publiceras i senaste numret av Naturwissenschaften.

Väven använder räkdjuret som byggmaterial. Sandkorn, algfragment och avföring fäster lätt på de klibbiga silkestrådarna och blir tillsammans en robust och skyddande boning för märlkräftan. Trådarna produceras från körtlar på benen.

Själva upptäckten gjordes av Cedric Dickos kollega, zoologisten Fritz Vollrath i Oxford. Han var fascinerad av det faktum att dessa djur kunde göra små gryt i saltvatten av något som liknande - och sedan visade sig vara - silke.

Genom att jämföra olika djurs silke hoppas forskarna kunna identifiera vilket protein som silkestrådarna är uppbyggda av. Forskarna har redan kunnat konstatera att silkets kemi har en komplex geometri.

Läs en längre version på engelska här. https://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/aktuellt/nyheter/A_marine_silk_PR_summary.pdf