Skip to main content

Industridesignskolans examensutställning 2024

Nu är det dags för Industridesignskolans examensutställning då kandidat- och mastersstudenterna ställer ut sina examensprojekt. Utställningen pågår under en veckas tid mellan den 31 maj och 5 juni.

– Published 27 May 2024

En person som arbetar med ett verktyg i en verkstad. Foto.
Industridesignstudenten Otto Rauds projekt handlar om att utforska material som aluminium och björk. Här arbetar han med gjutna detaljer av aluminium. Foto: Tim Andersson

En av studenterna som ställer ut är Otto Raud. Han avslutar nu sin utbildning i industridesign med ett projekt som handlar om att utforska material och att finna inspiration i materialens unika egenskaper. Han säger:

– Det kan handla om aluminiumets mjukhet och hur det i stor utsträckning kan återvinnas flera gånger. Hur björken, som organiskt material, reagerar på sin omgivning och rör sig baserat på miljö och fuktighet.

Slutprodukten i Otto Rauds materialutforskningen är en displayhylla i björk, utan lim och skruvar, men med gjutna detaljer av återvunnet aluminium.

Otto Rauds projekt är ett av ett femtiotal examensprojekt som ställs ut. Välkommen till utställningen för att uppleva alla!


Utställningen äger rum i A-huset, Sölvegatan 24 i Lund.

Pressvisning: 31 maj klockan 14.30

Utställningen öppnar för allmänheten den 31 maj kl 17.00–20.00.

Utställningen pågår mellan den 1–5 juni kl 10–18 alla dagar.


Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och samband och är djupt inbäddad i samhällets kulturella uttryck. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser. För exempelvis de utmaningar som vi som globalt samhälle står inför – klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utarmning av naturresurser – är designprocessen kanske det enda användbara redskapet?
Studenternas beskrivning av examensutställningen

Illustration med information om en utställning.

Industridesignskolans examensutställning

Pressvisning: 31 maj klockan 14.30

Utställningen öppnar för allmänheten den 31 maj kl 17.00–20.00.

Utställningen pågår mellan den 1–5 juni kl 10–18 alla dagar.

Plats: Utställningen äger rum i A-huset, Sölvegatan 24 i Lund

Alla femtio projekt är presenterade på Industridesignskolans webbplats – se dem här

Vill du veta mer?

Kontakta:

Otto Raud, industridesignstudent
ottoraud@gmail.com
0737-46 48 70

Olof Kolte, lärare på Industridesignskolan
olof.kolte@design.lth.se
0703-70 72 70