Skip to main content

Hallå där Olof Samuelsson, vad händer inom profilområdet Energiomställningen?

Profilområdet Energiomställningen står i centrum för denna intervju, där vi samtalar med professor och koordinator Olof Samuelsson. Vi diskuterar både de spännande aktiviteter som pågår och vad vi kan förvänta oss under hösten vad gäller forskning och utbildning.

Cecilia Schubert – Published 27 May 2024

Människor som står på en scen inför publik. Foto.
När ämnet "Elektromobilitet på frammarsch" togs upp i Almedalen 2023 var Olof Samuelsson en av panelisterna på Lunds universitets scen. Foto: Jessika Sellergren

Berätta, vad är ett profilområde? Kan du beskriva det lite kort för de som inte vet?
– Ett profilområde skapar ett paraply för olika delar inom ett forskningsområde som tillsammans blir starkare och exempelvis bidrar till att lösa olika samhällsutmaningar. I vårt fall omfattar profilområdet Energiomställningen forskning inom elektrifiering, energilagring, hållbara bränslen och termisk energi med flera, med fokus på att göra samhället oberoende av fossil energi.

– Genom att organisera arbetet på det här sättet så blir det enklare för forskare att initiera samarbeten mellan forskargrupper men också för samverkanspartners att hitta rätt kontaktväg in. Det hjälper också till att synliggöra och organisera energiforskningen på ett sätt som är lättillgängligt och attraktivt för våra partners.

Du är koordinator för profilområdet Energiomställningen vid LTH tillsammans med Sara Blomberg. Kan du berätta om din roll?
– Som koordinator är min roll att samordna de olika delarna av profilområdet så att vi går från att vara separata enheter och spridda forskargrupper till att bli en sammansvetsad grupp med en ”vi-känsla”. Vi har skapat en plattform inom LTH där forskare kan kommunicera, hålla sig uppdaterade om varandras arbete och samarbeta mot gemensamma mål. Vår ambition är att forskarna börjar upptäcka varandra och se möjligheter till samarbete, till exempel genom att tänka ”det här kan vi samarbeta kring” eller ”jag har kunskap om detta, jag kan stötta med det här”. Det är både roligt och utmanande eftersom vi täcker ett stort område, men samtidigt är det tacksamt eftersom hela det globala samhället arbetar mot samma mål.

Vilka större händelser eller aktiviteter har skett inom profilområdet sedan ni startade, eller i alla fall under det senaste året?
– Två händelser kommer direkt till minnet. I januari i år hade vi en träff i Mossbylund, som verkligen stärkte "vi-känslan". Alla medlemmar inom profilområdet bjöds in, och det var en fantastisk möjlighet för oss att lära känna varandra och se helheten i vårt arbete. Vanligtvis arbetar forskare inom sina egna små bubblor, men här fick vi chansen att lära känna andra forskare och deras arbete, vilket var ett stort lyft.

– Den andra stora händelsen var COMPEL-satsningen. Det var väldigt glädjande och betydelsefullt när vi tillsammans med Chalmers och Uppsala universitet fick en mångmiljonsatsning från regeringen med fokus på elektrifiering och batterier. COMPEL ingår i profilområdet, där vi har fått en viktig roll tack vare vårt befintliga nätverk av forskare och det förtroende vi hade byggt upp hos LTH:s ledning. Vi fick i uppdrag att hantera denna satsning, och vi har lagt mycket tid här under hösten och våren att försöka få det på plats.

– Vi har anordnat en serie lunchseminarier som riktar sig till forskare inom området. Dessa seminarier syftar till att främja samarbeten och att lära av varandra. I maj hade vi ett annat profilområde på besök, nanovetenskap och halvledarteknologi, där de presenterade sitt område och vilka potentiella samarbeten oss emellan som de ser framför sig.

Läs om det gemensamma lunchseminariet här

Vad kan du berätta om era aktiviteter under förra årets Almedalen?
– Almedalen 2023 var en annan höjdpunkt. LU och LTH har deltagit i många år, men förra året var fyra av fakultetens profilområden representerade, däribland Energiomställningen, vilket fungerade lite som en kick-off för området. Det var väldigt värdefullt att få vara på plats och synas som profilområde, men också att vara där och ta in allt som pågick överallt.

Se seminariet om elektromobilitet i Almedalen här

Om vi blickar framåt, vad kan vi förvänta oss i höst? Kommer det att vara några större aktiviteter eller händelser att se fram emot?
– I höst kommer vi att fokusera på att forma och integrera COMPEL inom profilområdet. Detta inkluderar nyanställningar av flera doktorander samt experimentella satsningar. Vi hoppas kunna få till ett laboratorium i Ljungbyhed där vi testar batteriers brandegenskaper.

– En del av regeringens satsning för COMPEL inkluderar även satsning på utbildning, för att utbilda fler ingenjörer och anställa fler som kan undervisa och forska inom elektrifiering och batteriteknik. Under våren har det handlat om var kan vi öka intaget, och under hösten kommer det handla om hur vi ska vidareutveckla och nyutveckla utbildningarna i linje med uppdraget.

– Vi har tre fokusområden inom profilområdet – elektrifiering, termiska processer och energilager och sektorkoppling. Fokusområdena kommer att fortsätta sitt arbete, och detta kommer vi att belysa på olika sätt. Lunchseminarierna kommer också att fortsätta då dessa varit välbesökta. Mer än så vet jag inte, men vi planerar för fullt!