Framtidens innovationer prisade

Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet, solcellsfönster och hur man förvara mat hållbart var tre av de åtta mest innovativa idéer och projekt som just nu finns inom universitetet. Tre LTH-forskarna och en student var med och delade på totalt 400 000 kronor när Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer delades ut.

– Publicerad den 18 March 2021

Yang Chen, Magnus Borgström, Jakob Svensson och studenten Nils Sandberg har alla fått pris för idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

Det är femte året som Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, delar ut pris till studenter och forskare med idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

Jakob Svensson, bygg- och miljöteknologi, LTH, fick 70 000 kronor i pris för ”Framtidens innovation för social förändring”, hederspriser i kategorin ”Anställd” på 50 000 kr gick till Yang Chen och Magnus Borgström, fasta tillståndets fysik, LTH samt NanoLund och hederspriset i studentkategorin, 25 000 kr, gick till Nils Sandberg som studerar kemiteknik. 

Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet - Jakob Svensson

I Sverige drabbas nära 100 000 patienter varje år av vårdskador. För de här patienterna är vårdtiden lång och kostnaden stor. Det är lag på att rapportera avvikelser, men för att kunna förhindra att det händer igen måste avvikelserna analyseras och åtgärder sättas in. För det är undvikbara skador. Med Jakob Svenssons idé kan stora samhällsekonomiska besparingar göras, med hjälp av ganska med små medel.
Idén är ett analysverktyg som kopplas på befintliga avvikelsehanteringssystem och visualiserar textdata. Med hjälp av AI och språkmodellering kan vårdgivare få överblick och förståelse för de brister som rapporteras vilket gör det betydligt enklare att åtgärda bristerna för att undvika skador i framtiden.
Jakob är själv sjuksköterska, tidigare chef inom sjukvården och numera doktorand inom patientsäkerhet.

Titel: Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet
Namn: Jakob Svensson, doktorand
Verksam vid: Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH.

Transparenta solceller: solcellsfönster - Yang Chen & Magnus Borgström

Behovet av hållbara energilösningar är enormt. Vi skulle kunna lösa vårt stora problem med att hitta alternativ till olja, kol och gas om vi kunde fånga solens strålar på ett smartare sätt.
Yang Chen vill skapa transparenta solceller som kan användas på fönster. Genom att fästa halvledare av nanotrådar på en transparent folie blir det möjligt att använda solceller inte bara på tak, utan också på fönster. Det går till och med att framställa solceller i olika färger, som att byta gardiner.
Yang Chen forskar vid tvärvetenskapliga NanoLund, som är världsledande i att utnyttja nanostrukturens egenskaper och att tillverka nanotrådar billigt och effektivt.

Titel: Transparent solar cells – solar window
Namn: Yang Chen, forskare & Magnus Borgström, professor
Verksam: Fasta tillståndets fysik samt NanoLund, LTH.

 

Förvara mat hållbart – Nils Sandberg

Smör härsknar och frukt ruttnar. Att konservera och paketera mat är en pågående kamp mellan människa och natur och matsvinnet är stort. En vanlig industriell lösning för att förbättra hållbarheten för exempelvis chips eller sallad är att paketera dem i plastpåsar med en anpassad atmosfär. Nils idé är ett förvaringssystem för restaurangkök och konsumenter som förbättrar hållbarheten av våra livsmedel genom en skyddande atmosfär. Det är en idé som kan rädda mat, spara pengar och minska klimatpåverkan.  

Titel: Förvara mat hållbart
Namn: Nils Sandberg
Studerar: Kemiteknik, Lunds tekniska högskola

Läs om fler pristagare på LU Innovations webbplats