Skip to main content

Fler vill plugga på LTH i år

För Lunds Tekniska Högskola märks en uppåtgående trend på antalet sökande, och sedan i fjol har LTH:s program blivit än mer populära. Antalet förstahandssökanden har i år ökat med hela 7 procent.

– Published 24 April 2024

Pilotundervisning. En ung kvinna i solglasögon tittar på gråhårig manlig lärare som har ett papper i handen.
Vid Lunds Tekniska Högskola utbildas framtidens problemlösare – utvecklare, ledare och entreprenörer. Vid sidan av tekniskt basår utbildar LTH ingenjörer, arkitekter, industridesigners, livsmedelstekniker och trafikflygare. Foto: Johan Persson

Det är inte bara Lunds universitet och LTH som fått fler sökanden i år – på flera håll i landet märks ett ökat intresse för högre utbildning.

Skälet till denna uppgång kan ha att göra med en försvagad arbetsmarknad och att personer som befinner sig mitt i arbetslivet ägnar sig åt omställningsstudier.

Men glädjande är ändå att LTH ser en ökning med 7 procent när det gäller antalet förstahandssökanden till sina program.

– Om vi ser till både kurser och program hamnar Lunds Tekniska Högskola på en 12-procentig uppgång. Det ser i det stora hela mycket positivt ut, säger Annika Olsson, rektor för LTH.

Arkitekt och industriell ekonomi i topp ...

Traditionellt är LTH:s mest sökta utbildningar arkitektutbildningen och civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi.

I år var de mest sökta programmen (räknat på förstahandssökanden):

  • Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
  • Arkitektutbildningen
  • Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik
  • Civilingenjörsutbildning i datateknik
  • Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

En ”bubblare” är kandidatprogrammet i industridesign, där antalet förstahandssökanden har ökat markant.

Grön omställning – och arbetsmarknadens behov

Ett annat gott betyg till LTH:s utbildningar är flera nya ingenjörsutbildningar kunnat starta under senare år. Även framåt tittar LTH på möjligheterna att ta fram nya utbildningar som spelar roll för framtida samhällsutmaningar, inte minst hållbar utveckling och grön omställning.

– Vi håller systematisk och kontinuerlig koll på arbetsmarknadens behov och de områden där LTH har särskilt stark kvalitet och forskning som kan berika programmen, säger Annika Olsson.

E-husets röda tegelfasad.

Populär kurs

Den mest sökta kursen på LTH är Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs.

Tre studenter i kemi- eller medicinlabb.

Till nytta för världen

Tekniken driver samhällsbygget framåt – och för att nå en hållbar framtid spelar bland annat ingenjörer, arkitekter och industridesigners från LTH roll som viktiga ”problemlösare”.

LTH:s utbildningar ger en stor bredd och samtidigt möjlighet till fördjupning och spetskompetens. Våra studenter är ofta högt efterfrågade på arbetsmarknaden.

LTH:s övertygelse är att vi blir starka tillsammans, i grupper där vi både är olika och har olika bakgrunder. Idag är cirka 38 procent av våra närmare 9 000 studenter kvinnor – men mellan utbildningarna varierar siffran.

Både lärare och studenter gör bra insatser för att hjälpa om någon kör fast i studierna.