Skip to main content

Fågel Fenix ur Brunnshögs mylla!

– Published 11 March 2016

”Vi vet inte hur världen kommer att utvecklas under studenternas yrkeskarriär, men det kommer definitivt att hända mycket vi inte har koll på idag” skrev jag i min blogg i slutet av februari när jag betonade vikten av ett öppet universitet och en dialog med det omgivande samhället. I nordost på Brunnshög växer nu framtiden fram i snabb takt: MAX IV invigs i sommar och ESS är under konstruktion. Två av Europas, och kanske världens, mest avancerade forskningsanläggningar byggs i lilla Lund. Det kanske största i Lund sedan Lunds Universitet grundandes 1666? Hur påverkar detta LTH?

Mellan ESS och MAX IV finns avsatt mark, som universitetet äger gemensamt med Lunds kommun och Region Skåne, för att bygga en forskarby – Science Village Scandinavia (SVS). Detta kommer att bli en viktig mötesplats för akademin och näringslivet och ett dynamiskt nav för forskning, innovation och utveckling. Och där ska vi på LTH naturligtvis vara på plats! Exakt hur och på vilket sätt är något vi funderar på. Vi måste nu utreda vilka verksamheter som har störst fördel av att finnas på plats i SVS. Det finns forskning på LTH som har starka kopplingar till ESS och MAX, men naturligtvis även på resten av LU. Kanske tydligast på N- och M-fak men jag är övertygad att även andra fakulteter kan hitta infallsvinklar. Möjligheterna är enorma!

Därför har LTH tillsammans med naturvetenskapliga och medicinska fakulteten gett LU Byggnad uppdrag att genomföra en utredning och göra konsekvensanalyser för flytt av vissa verksamheter till SVS. LU Byggnad tittar på de mer praktiska förhållandena, storlek, yta och hyreskostnader. Sedan är det upp till oss att fundera över vilka verksamheter det skulle kunna handla om. Jag hoppas att byggnadsenheten ska vara klar med sin del av utredningen någon gång före sommaren.

ESS och MAX IV kommer att locka vetenskapsintresserade och innovativa krafter till vår region. Forskare från hela världen kommer att komma dit för att göra experiment, och de kommer också att behöva använda andra resurser vid universitetet. Detta är något vi vill uppmuntra för att främja nya samarbeten. LTH:s roll kommer att bli viktigt, vi har lång erfarenhet av samverkan med industrin och det omgivande samhället. Vi vill samverka!

Hur påverkar det LTH började jag med: kanske mer relevant att fråga hur det påverkar LU och Lund? Jag vet inte men jag är övertygad om att möjligheterna är enorma. Inte bara för dem som är direkt kopplade till forskningen vid ESS och MAX utan alla! Det är mycket ljus på Lund just nu: låt oss utnyttja det! Låt inte olyckskorparnas kraxade få oss att retirera utan låt oss utnyttja möjligheterna. Istället för en gökunge skall det vara en fågel Fenix som stiger ur Brunnshögs mylla!

Viktor Öwall
Rektor LTH