Skip to main content

Ett slag för det fysiska mötet!

Om hyresvärden Akademiska Hus inte tar krafttag för att utveckla de fysiska miljöerna kommer lärosäten att knäckas, antingen till följd av studentbortfall eller på orimliga hyresnivåer. Kanske är det dags för riksdag och regering att se över uppdraget till Akademiska Hus. Det skriver LTH:s rektor Viktor Öwall i sin blogg.

– Published 24 September 2020

M-huset på LTH:s campus, inbäddat i gröngula trädkronor och med stor gräsmatta framför.
Campus med potential. De fysiska miljöerna blir än viktigare i framtiden, när konkurrensen om studenter hårdnar, skriver Viktor Öwall. Foto: Kennet Ruona

Under coronavåren har vi märkt att mycket kan göras digitalt och på distans. Men det är något som saknas: det fysiska mötet!

Det hör vi från både studenter och lärare, men också från stora delar av samhället. Det är tröttande att enbart vara digital!

En av Lunds universitets och LTH:s starkaste konkurrensfördelar är staden Lund och alla våra fysiska mötesplatser.

Jag anser att platsen och de fysiska miljöerna kommer att bli än viktigare i framtiden, när konkurrensen från andra aktörer om studenter blir hårdare. Därför anser jag också att vi måste vinnlägga oss om att utveckla våra fysiska miljöer – det gäller både campus som helhet och våra undervisningslokaler. 

Under mina år som rektor har jag försökt driva frågan om att utveckling av utemiljöerna på LTH. Vi har ett campus som tyvärr är kraftigt underutnyttjat, men har en oerhörd potential!

LTH:s campus är en grön lunga som numera nästan kan sägas ligga ”mitt i stan”. Vi har Klas Anshelms särpräglade arkitektur och tusentals studenter och anställda som varje dag utforskar och skapar – till nytta för världen.

Så här långt har vi tillsammans med vår hyresvärd, Akademiska Hus, drivit många projekt som präglats av goda idéer och positiv dialog. Tyvärr har det ofta varit svårt att gå från ord till handling. 

Akademiska Hus borde förstå att deras affärsmodell – trots monopolställningen – är hotad på lång sikt. Detta eftersom många svenska lärosäten kommer att stå inför rejäl nedförsbacke när vi på allvar får konkurrens från digitala aktörer som inkluderar världens främsta universitet, såsom MIT, Stanford, UC Berkeley och Oxford.

Vad är då LTH:s och de svenska universitetens unika erbjudande? Den fysiska platsen och det personliga mötet!

Därför måste de fysiska miljöerna utvecklas så att de blir betydligt attraktivare än vad som oftast är fallet idag, detta gäller såväl inom som utomhus. Det är hög tid för Akademiska Hus att ta ett större ansvar för att universitetens fysiska miljöer utformas så att de lockar studenter, forskare och anställda – och stödjer samverkan med det omgivande samhället.

Alla nödvändiga investeringar för framtiden kan då inte bekostas av ökade hyresintäkter.

Om hyresvärden – som i uppdraget från riksdagen ska ”verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden” – inte tar krafttag för att utveckla de fysiska miljöerna kommer lärosäten att knäckas, antingen till följd av bortfall av studenter eller ekonomisk kollaps på grund av orimliga hyresnivåer.

Kanske är det dags för regering och riksdag att se över uppdraget till Akademiska Hus?

På andra sidan årsskiftet lämnar jag posten som LTH:s rektor, efter sex spännande år. Det här är en av de riktigt stora farhågorna jag hyser för framtiden, och jag hoppas på gott samarbete för att lösa den.

För att Sverige – i praktiken – ska stå starkt som kunskapsnation.