Skip to main content

”Det pinsamma var ju att glaset sprack”

KONST PÅ CAMPUS. Ett offentligt verk invid sjön Sjön lockar konstvetare till LTH och Lund. LTH-fontänen har knappt fungerat sedan den invigdes 1970, men kan möjligen tas i bruk igen. Om rätt teknik och proffs får ta vid – och om någon kan tänka sig att ta notan.

Tiina Meri – Published 21 July 2023

LTH fontänen.
LTH-fontänen – ett verk som ofta får symbolisera LTH, även om det inte är en klassisk ingenjörssaga. Foto: Per Warfvinge

Sven Thelandersson, professor emeritus vid Avdelningen för konstruktionsteknik, tog häromveckan en promenad med Maddie Leach, universitetslektor vid Enheten för konsthantverk och fri konst, Göteborgs universitet.

Vad de talade om nere vid sjön Sjön?

Jo, ett offentligt konstverk som skulle vara framtidsvisionärt och hysa ett vattenfall, men knappast blev en ingenjörsframgång. Närmare bestämt handlade samtalet om LTH-fontänen, ritad av arkitekt Klas Anshelm och skulptören Arne Jones, ett verk som konstnären Maddie Leach idag forskar på.

– Länge fanns en vilja att sopa historien om fontänen under mattan, för den var pinsam för en teknisk högskola. Nu har Maddie fått bilder och besiktningsprotokollet för ett verk som aldrig fungerade men godkändes av namnkunniga LTH-ingenjörer, säger Sven Thelandersson.

”Tekniskt möjligt att få igång LTH-fontänen”

I mitten av 1990-talet togs glaset bort från fontänen och särskilda linor sattes upp för att markera var vattenytan hade kunnat stå.

Sedan dess har det gått nästan 30 år. Är det läge för en LTH-alumninsamling för att rädda fontänen, och skulle det ens vara tekniskt möjligt att få igång den?

– Ja, det skulle kanske vara en idé … Men det skulle bli ganska dyrt. Under 1990-talet gjorde Akademiska Hus en uppskattning som landade på omkring 1,5 miljoner kronor. Bland annat ingick nytt laminerat glas som tål vattenrörelserna. Fogningen var ett osäkerhetsmoment, men vi vet ju att det finns teknik som klarar stora vattentryck.

Hitta proffs på glasbyggande och tätning

När prislappen blev så hög orkade ingen ”ragga ihop pengarna”, enligt Sven Thelandersson.

– Ska fontänen fungera i framtiden måste man också förstärka de paraplyliknande stolparna. Och man skulle behöva hitta proffs på glasbyggande och tätningssystem. Hur detta klarar sig över tid i utomhusmiljö är ändå en osäkerhet.

Redan när LTH-fontänen stod ny var huvudproblemet att tjocka, massiva glasskivor användes. En av LTH:s ledande profiler – professor Bertram Broberg – ska ha använt ”det senaste inom brottmekaniken”, alltså forskning kring vad som händer om stål eller glas spricker, när han granskade konstruktionen och ändå hann konstverket knappt tas i drift innan det slutade fungera.

– Det pinsamma var ju att glaset ändå sprack, säger Sven Thelandersson.

Klas Anshelm och Arne Jones.

Klas Anshelm och Arne Jones under invigningen.

Ropen skalla, daghem åt alla …

Företaget som konstruerat ”paraplyerna” ville inte erkänna sitt fel, berättar Sven Thelandersson – och rykten om slangbellor och sabotage kom i svang:

– Det föreslogs från något håll att vänsterstudenter hade kastat sten på fontänen, för att de hellre ville se daghem åt alla.

Sven Thelandersson var som V64-student med om inflyttningen i V-huset, och träffade då arkitekt Klas Anshelm, som idag nämns som en av Europas ”stora” arkitekter, bland annat för sina numera K-märkta tegelbyggnader på LTH:s Lundacampus.

– Vi följde Anshelm i spåren, och jag kommer ihåg att vi stod i labbhallen med ett stort fönster mot öster. Därigenom såg vi ut på åkrar och lantbruk som bedrevs. Titta här, sa Anshelm … Här kan man bygga ut ända till Tomelilla. Och så blev det ju nästan.

Pinsamt eller pikant?

Idag illustreras LTH ofta med fontänen av Anshelm och Jones – exempelvis i LTH:s powerpointmallar som kommunikatörer och grafiska formgivare tagit fram, och som alla anställda kan ladda ned på intranätet LTHin.

Fontänen är inte längre en pinsam, utan kanske snarare intressant, historia?

– Det är som med Nimis. Verket är kanske inte så mycket i sig, men en happening har inletts.

Bilden av Klas Anshelm och Arne Jones är hämtad ur boken "Klas Anshelms samlade arbeten" av Per Qvarnström.

Detalj av LTH-fontänen. Foto

”Varken ruin eller konstverk”

Den 28–30 september hålls ett symposium i Lund: Fountains Failures Futures: The afterlives of public art.  Det sker inom ramen för ett projekt som leds av Göteborgsforskaren Madeleine Leach och finansieras av statliga forskningsrådet Formas. Ur projektsammanfattningen:

”LTH-fontänen (…) förutspåddes att bli en modern ’konst-teknologisk domkyrka av stål, glas och vatten, utan motstycke i världen’. Snart visade sig fontänen ha uppenbara brister: den läckte, sprack och kunde inte bära avsedda vattenmängder. Idag står LTH-fontänen kvar, utan att fungera, och väl synlig på campus. Den är varken ett konstverk eller en ruin. Hur kan ett återupplivat konstverk betraktas utifrån nya förutsättningar med konsekvenser för konstnärskap, kulturarv och offentlig diskussion?”

LTH fontänen sedd genom grönska. Foto

Visste du att ...

  • Den första modellen av LTH-fontänen gjordes 1963 i skala 1:100 och står nu på Skissernas museum.
  • Verket finansierades av Statens konstråd – ett politiskt motstånd mot det ”onödiga” konstprojektet ska ha funnits.
  • Senaste gången som LTH-fontänen (som bland annat även kallats fontänen Fontänen, von Tänen, Döda fallet och Fontana di Träti) var i drift med vatten i var 18 augusti 1996.
  • Enligt konsthistorikern Jan Torsten Ahlstrand, som vid ett par tillfällen ska ha cyklat förbi och funnit skulpturen i bruk var den en underbar syn i funktion: ”Skulpturen fick liv och mening genom vattnet”, säger han i boken 50 år med LTH – en fingervisning om teknik av Skotte Mårtensson och Mats Nygren.

Läs mer om fascinerande konst på campus: Konsten på LTH – på LTH:s webbplats