Skip to main content

Dags för nya doktorer att få hatt, ring och diplom

Fredagen den 26 maj är det dags för LTH:s och universitetets största akademiska högtid, doktorspromotionen, som äger rum i Lunds domkyrka. Ceremonin direktsänds från klockan 12:00.

– Published 25 May 2023

Nyblivna doktorer fotograferade bakifrån. Foto
Foto: Kennet Ruona

Vid årets doktorspromotion promoverar LTH 60 doktorer och tre hedersdoktorer medan tio jubeldoktorer kreeras. För hela Lunds universitet så är det 244 doktorer som promoveras. Processionen avgår från Universitetshuset kl. 12.00 och beräknas tåga tillbaka från Lunds Domkyrka till Universitetshuset 3-3,5 timmar senare.

Promotionsakten inleds med hälsningsord från rektor och följs sedan av de 9 fakulteternas promotioner, då nya doktorer och hedersdoktorer promoveras och de doktorer som promoverades för 50 år sedan kreeras till jubeldoktorer. Hela promotionsakten genomförs på latin.

De nya doktorerna och hedersdoktorerna tar emot hederstecken (insignier); doktorshatt eller lagerkrans, doktorsring och diplom. Jubeldoktorerna tar emot ett nytt diplom.

Före den filosofiska fakultetens promotion bärs lagerkransarna in av kransflickorna som anländer till Domkyrkan med häst och vagn.

I promotionsakten ingår salut med kanonskott, en hyllning till doktorerna, som utförs av Wendes artilleriregemente. Salut skjuts i intervaller mellan cirka kl. 12.00 och 15.30.

Efter promotionsakten håller en av de nya doktorerna, med dr Cecilia Skoug, ett högtidstal – en oration – till universitetet.

Biskop Johan Tyrberg avslutar med en bön på latin.

Musiken under ceremonin framförs av Akademiska kapellet och Lunds akademiska kör.

Länk till direktsändning via Lunds universitets YouTube

Jubeldoktorer

Jubeldoktor, latin doctor jubilaris, är en titel som föräras de doktorer som promoverats vid Lunds universitet för femtio år sedan. Under promotionen tilldelas jubeldoktorerna ett nytt diplom. Jubeldoktorer vid kransfakultet tilldelas en ny krans.

LTH gratulerar följande tio jubeldoktorer:

Lennart Ahlgren
Hans Andersson
Sven Andersson (absens)
Arne Ernbo
Petr Janecek
Hans-Göran Karlsson
Göran Salomonsson (absens)
Tommy Svensson (absens)
Erik Wennerström (absens)
Björn Wittenmark

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, latin doctor honoris causa, är en värdighet som delas ut till personer som uträttat något storartat och för att stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen.  Hedersdoktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

Hedersdoktorer 2023

Yasemin Arhan Modéer, entreprenör och företagsledare. VD för Altitude Meetings och styrelseordförande i Barnfonden.

Ikhlaq Sidhu, professor och rektor för School of Science and Technology, IE University i Madrid.

Ulla Vogel, professor och chef för Nanotoxicology and Occupational Hygiene vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn.

Läs mer om årets hedersdoktorer

LTH gratulerar följande nya doktorer

Martin Ahrnbom (absens)
Nika Alemahdi
Andrit Allushi
Yupan Bao
David Barker
Karla Marie Batingan Paredes
Tommi Berner (absens)
Mats Bylund
Ariana Causevic
Joana de Matos Rodrigues (absens)
Sven Dorsch
Ellen Edefell
Oliver Englund Örn
Jakob Falck
Qingshuang Fan
Karin Farsäter
Jonatan Fast
Henrik Feuk
Annika Fjelkner Pihl
Laleh Foroughanfar
Martin Gunnarsson
Erik Gärtner
Per Hedvall
David Hill
Fang Huang
Samuel Jansson
Sara Jonsdottir Glaser
Martin Larsson
Shen Li
Xuhong Li
Lavanya Lokhande
Smita Vamdev Mankar
Alexandre Martins
Mehran Mehran
Shifteh Mobini
Nina Muratovska
Amro Nasr (absens)
Pegah Nikbakht Bideh
Alexander Nilsson
David Nilsson
Mårten Nilsson
Eric Norén
Maja Novakovic
Dong Pan
Anton Persson
Madeleine Petersson Sjögren
Malin Pettersson
Jesús Rodríguez Sánchez (absens)
Johan Ruuskanen
Heather Schoonover
Klara Sjölin
Aastha Sobti
Pamela Svensson
Delphine Szymczak
Linnea Thörnqvist
Jenny von Platten
Björn Wickenberg
Konrad Wilkens Flecknoe-Brown
Sara Willhammar
Miao Yang (absens)

Deltagarlista över doktorer och hedersdoktorer som promoveras samt jubeldoktorer som kreeras vid doktorspromotionen 26 maj 2023 (PDF 142 kB, ny flik)

Mer information om doktorspromotionen vid Lunds universitet finns här www.lu.se/doktorspromotion

Doktorshatten

Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är svart och veckad. Den teologiska hatten har svart rosett, de övriga fakulteterna har ett guldspänne framtill som representerar respektive fakultet. LTH:s doktorshatt bär LTH:s tidigare emblem kvadraten-triangeln-cirkeln.

Doktorsringen

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Ringen delas ut till samtliga doktorer efter avlagda prov samt till hedersdoktorerna. LTH:s doktorsring pryds av ett mönster med triangeln och fyrkanten, och i ringens formnuttrycks även cirkeln i LTH:s tidigare emblem. Ringen formgavs 1967 av silversmeden Birger Pellas när LTH ännu var en självständig högskola.

Diplomet

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen som delas ut till promovendi i Domkyrkan är på latin och försedda med universitets sigill.