Skip to main content

Dags för LTH:s högtidliga examenshögtid

Onsdagen den 24 maj är det dags för 250 examinander att ta emot diplom ur rektors hand på LTH:s högtidliga examenshögtid i universitetshuset aula. Under högtiden, som direktsänds på webben, delas också Karl-Erik Sahlbergs stipendium ut för framstående examensarbete ut.

– Published 24 May 2023

Fanborg. Foto.
LTH:s fanborg, med sektionernas flaggor är såklart på plats vid examenshögtiden.

Omkring 250 nyutexaminerade civilingenjörer, masterstudenter, högskoleingenjörer och arkitekter på LTH:s högtidliga examenshögtid i universitetsaulan. Examenshögtiden är uppdelad i två tillfällen, den första ceremonin börjar kl. 12 och den andra börjar kl. 16. 

Högtidstalare är Jens Henriksson, VD & koncernchef på Swedbank. Jens Henriksson har en civilingenjörsexamen från LTH i elektroteknik och en civilekonomexamen från Ekonomihögskolan. Henriksson har varit politisk sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare på finansdepartementet under fyra olika finansministrar. I våras utsågs Jens Henriksson av Ekonomihögskolan till hedersdoktor vid Lunds universitet.

LTH delar sedan 2015 årligen ut ett stipendium till en eller flera studenter för särskilt framstående examensarbete. Stipendiet har möjliggjorts genom en donation från Karl-Erik Sahlberg, tidigare VD för Perstorp AB och styrelseordförande för LTH. Stipendiet ska premiera en talangfull nyexaminerad student vid LTH med inriktning på kemi. Stipendiet är på 50 000 kr. För 2023 tilldelas stipendiet Marshall Ringisayi Machingauta (studerat på Masterutbildning I läkemedelsteknologi: forskning, utveckling och produktion).

Examensarbetets titel: Development and characterization of an eco-friendly cosmeceutical formulation with optimal performance. Stipendiet delas ut på högtiden som äger rum kl 16.

Många internationella studenter har bjudit in sina familjer från när och fjärran, och på kvällen arrangeras en examensmiddag för alla mastersstudenter.

Båda högtiderna livesänds på www.lth.se/stream så att nära och kära - i och utanför Sverige - som inte kan komma, har möjlighet att följa ceremonin på distans. 
 

Karl-Erik Sahlbergs donation

Karl-Erik Sahlbergs stipendiat för 2023 är Marshall Ringisayi Machingauta, som belönas för sitt examensarbete "Development and characterization of an eco-friendly cosmeceutical formulation with optimal performance". Stipendiet presenterades av Carl Sahlberg, barnbarn till donatorn.