Skip to main content

Cancervård i hemmet ska bli möjligt med nya IT-lösningar

– Published 24 November 2011

Svårt cancersjuka tillbringar allt oftare sin sista tid i hemmet. Utvecklingen beror både på att många patienter vill ha det så och på att det är en besparingsmöjlighet för sjukvården.
Men för att det ska fungera och patienterna ska kunna känna sig trygga fordras avancerade IT-lösningar. Sjukvården måste exempelvis kunna fjärrövervaka patientens tillstånd och patienten lätt få fatt på vårdpersonal.

Idag är inte denna teknik tillräckligt utvecklad, men ett nytt forskningsprojekt i Lund är på gång att utveckla lösningar. Vinnova satsar 10 miljoner kronor i projektet. Med medfinansiering blir den totala budgeten 22 miljoner kronor. Lyckas projektet kan forskarna förvänta sig ytterligare stöd för att kommersialisera resultatet.

– Målsättningen är att stora delar av cancervården ska kunna skötas i hemmet, såsom cellgiftsbehandling, provtagning och uppföljning. I ett längre perspektiv öppnar sig möjligheten att stödja även andra patientgrupper på samma sätt, säger Boris Magnusson, professor i datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola och projektledare.

De tekniska utmaningarna handlar om att integrera de medicinska apparaterna och etablera videolänkar. Tekniken måste vara både säker och enkel att installera och använda i ett vanligt hem.

I projektet ingår ett brett konsortium med deltagande från Lunds universitet, Region Skåne, Sigrun och företag inom medicinteknik, telecom, larm och säkerhet. Projektet drivs med integrerat deltagande av sjukvårdspersonal och patientorganisationer. Medverkande företag är Securitas Direct, Hemocue, Sony Ericsson, STV - Svensk Television och Video, LIKO och AXIS.

Läs mer om Vinnovas satsning utmaningsdriven innovation: http://www.vinnova.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2011/2011-11-24-70-miljoner-till-sju-unika-konstellationer/