Skip to main content

Beredskap och konflikt i fokus i Almedalen

LTH medverkar under årets Almedalsvecka med seminarier som belyser olika former av beredskap. Seminarierna äger rum den 26 juni.

– Published 17 June 2024

Människor som minglar. Foto.
LTH:s program i Almedalen handlar om beredskap i olika form: livsmedelsberedskap, klimatförändringar som leder till översvämningar och hur världens vattenresurser ska förvaltas. Bilden visar Lunds universitets tältplats i Almedalen. Foto: Jessika Sellergren

Lunds universitet och LTH är som tidigare år på plats på Hästgatan 13 i Visby, där det blir panelsamtal och diskussioner som handlar om olika slags beredskap i form av mat, klimatförändringar som leder till översvämningar och världens vattenresurser. Alla föredrag hålls onsdagen 26 juli. Programpunkterna är:

Hur får vi mat på bordet när det uppstår en kris?

Kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om. Men hur förberedda är vi för en situation som kan innebära brist på mat? Och om det blir ont om råvaror, vad äter vi då? Vilka grödor är bäst att odla? Vilka förpackningar krävs för längre förvaring, och hur ska maten transporteras i en krissituation?

Forskarna från Lunds universitet resonerar tillsammans med myndigheter, industripartners, intresse- och branschorganisationer utifrån forskningen om morgondagens hållbara och biobaserade produkter och framtidens cirkulära livsmedelssystem.

Arrangör: LTH:s profilområde Livsmedel och bioteknik

Hög tid att rusta mot översvämningar – vem gör vad och hur?

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare med skador på bebyggelse, infrastruktur och vatten- och avloppssystem som följd. Det är ett faktum att samhällena behöver bli mer översvämningståliga. Men hur ska arbetet gå till, och vem har ansvar för vad?

Den främsta anledningen är klimatförändringarna. Beräkningarna för framtiden är dystra, och om vi inte hanterar vattenutmaningarna kommer förorenat dricksvatten och förstörda boendemiljöer att få stora konsekvenser för människan och samhället. Forskningen visar att det går att undvika översvämningar. Men hur ser dessa lösningar ut?

Arrangör: LTH:s profilområde Vatten

Kriser, krig och klimatförändringar – hur tar vi hand om begränsade vattenresurser?

Vatten är avgörande för att producera livsmedel, energi och en hälsosam miljö. Samtidigt är våra gemensamma vattenresurser både begränsade och hotade. Vad gör vi för att förvalta våra gemensamma vattenresurser?

Klimatförändringarna leder till att havstemperaturen höjs och att den biologiska mångfalden hotas. En ökande befolkning och ett växande globalt vattenbehov för med sig konflikter om vattenresurser. Genom att samarbeta gränsöverskridande kan man uppnå en rättvis och hållbar fördelning av vatten och minimera negativa effekter för både människor och miljö. Men vad görs globalt för att förvalta vårt gemensamma vatten?

Arrangör: LTH:s profilområde Vatten och Centrum för mellanösternstudier (CMES)


Förutom i de egna panelsamtalen så medverkar många från Lunds universitet i andras olika arrangemang. 

Medverkande forskare på Lunds universitets Almedalssida

Illustration av olika livsmedel.

Hur får vi mat på bordet när det uppstår en kris?

26 juni kl 9.30-10.30 på Hästgatan 13 i Visby

Hur får vi mat på bordet när det uppstår en kris? – i Almedalsguiden

Illustration av regn, översvämning och cyklister.

Hög tid att rusta mot översvämningar – vem gör vad och hur?

26 juni kl 10.30-11.30 på Hästgatan 13 i Visby.

Hög tid att rusta mot översvämningar – i Almedalsguiden

Illustration av händer, vatten och fiskar.

Kriser, krig och klimatförändringar – hur tar vi hand om begränsade vattenresurser?

26 juni kl 12-13 på Hästgatan 13 i Visby

Kriser, krig och klimatförändringar, hur tar vi hand om begränsade vattenresurser? – i Almedalaguiden